Mevos integritetspolicy

SENAST UPPDATERAD: 29 MARS 2019

I denna integritetspolicy förklaras vilken information Mevo samlar in när du använder dess produkter och tjänster, hur den informationen används, med vem den kan delas och vilka integritetsval du har.

1. Introduktion

Vilka vi är och vad vi gör

Denna integritetspolicy täcker de databehandlingsaktiviteter som utförs av Mevo Inc. (”Mevo”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”). Vi tillverkar och säljer bärbara kameror och tillbehör som gör att användare kan livestreama och producera video. Vi erbjuder även relaterade tjänster via vår webbplats (https://mevo.com) och mobilapplikationer från varumärket Mevo.

Godkännande och ändringar

Genom att köpa vår produkt, eller registrera dig för, ladda ner eller använda våra tjänster, godkänner du denna integritetspolicy, som är en del av våra Tjänstevillkor. Vi kan ändra integritetspolicyn då och då. Vi publicerar alla modifierade versioner av integritetspolicyn på den här webbadressen. Om vi ändrar integritetspolicyn på ett sätt som avsevärt minskar våra åtaganden gentemot dig kommer vi att meddela registrerade användare via e-post eller andra kontaktsätt.

2. Barnens integritet

Vi samlar inte medvetet in information om personer som är yngre än minimiåldern som anges häri. Du måste vara 18 år, eller vara myndig i din provins, ditt territorium eller ditt land, för att få använda våra tjänster. Individer under 18, eller tillämplig myndighetsålder, får endast använda tjänsterna under insyn av förälder eller vårdnadshavare och under sådan persons konto.

3. Data vi samlar in om dig

Vi samlar in information om dig när du använder våra tjänster. Insamlad information kan innehålla eller återspegla personlig information som kan identifiera dig, liksom icke-personlig information. Vi kallar din information ”dina data”.

Kontoinformation

Du måste ange en giltig e-postadress och ett lösenord för att skapa ett konto. Om du väljer att registrera dig och/eller autentisera dig med ett tredjepartskonto (t.ex. Vimeo) ger du oss tillstånd att hämta kontoinformation från tredjepartsplattformen.

Ekonomisk information

Om du vill köpa en vara kan du behöva ange en giltig betalningsmetod. Betalningsinformationen samlas in och behandlas av våra auktoriserade betalningsleverantörer. Vi varken samlar in eller lagrar kredit- eller bankkortsnummer själva under den vanliga behandlingen av transaktioner. Om vi tillåter köp via en tredjepartsplattform (dvs. köp i appar) kommer betalningsmetoden som lagras hos tredjepartsplattformen att debiteras.

Innehåll

Kontoinnehavare kan skapa en profil och ladda upp eller livestreama ljud eller visuellt innehåll. Beroende på dina integritetsinställningar kan det hända att andra kan komma åt informationen.

Annan information som du kan uppge

Du kan skicka in data till oss för begränsade ändamål, såsom att beställa en produkt; begära kundtjänst; svara på ett frågeformulär; delta i en studie; delta i tävlingar eller sweepstakelotterier; eller registrera dig för att ta emot kommunikation från oss.

Information som samlas in automatiskt

Vi samlar automatiskt in vissa typer av data när du använder våra tjänster, oavsett om du har ett konto eller inte. Informationen omfattar din IP-adress, teknisk information om enheten, webbsidan du besökte eller sökfrågan du angav innan du kom till vår webbplats samt dina aktiviteter. Vi kan också automatiskt samla in data gällande din användning av våra videoenheter. Vi kan spåra dina aktiviteter med hjälp av cookies och liknande tekniker. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av dessa metoder som de beskrivs i Cookiepolicyn.

Fysiska produkter

Vi samlar in din leveransadress för att kunna skicka produkter som du har beställt till dig. Vi kan automatiskt samla in data gällande din användning av våra videoenheter.

Information som samlas in av tredje parter

Vissa tredje parter kan samla in information om dig när du använder våra tjänster. Detta kan innefatta data du skickar in (såsom betalningsinformation) eller information som samlas in automatiskt (när det gäller tredjepartsanalysleverantörer och -annonsörer).

Våra appar kan tillåta att du skapar och använder konton hos videovärds- och streamingtjänster som tillhör tredje part. Integritetsmeddelandena för sådana plattformar gäller för din användning av dem. Du kan till exempel köpa en prenumeration hos Vimeo, Inc. (”Vimeo”) och ansluta till ditt Vimeo-konto via Mevo-appen. Om du gör det kommer Vimeos integritetspolicy, som finns på www.vimeo.com/privacy, att reglera din användning av Vimeo-tjänster via vår app. Vimeo fungerar som en oberoende personuppgiftsansvarig när det gäller personliga data som samlas in i samband med ditt Vimeo-konto.

Vi kan få information från tredje part om dig. Vi kan kombinera den informationen med information som vi har samlat in. Till exempel kan vissa annonsörer eller annonsplattformar tillåta att vi får veta vilka andra onlinetjänster du eventuellt använder så att vi kan placera relevanta annonser på dessa tjänster.

4. Så här använder vi dina data

Vi kan använda dina data för följande ändamål:

 • Identifiering och autentisering: Vi använder dina data för att verifiera dig när du öppnar kontot.
 • Drift av våra tjänster: Vi använder dina data för att tillhandahålla våra tjänster, behandla och fullfölja beställningar, tillhandahålla kundtjänst och för att på annat sätt uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Vi (och/eller våra tredjepartsleverantörer) använder din ekonomiska information för att behandla köp som du har gjort och för att betala ut belopp som du har tjänat in.
 • Kommunikation med dig: Vi använder dina data när vi kommunicerar med dig (t.ex. när vi svarar på kundtjänstförfrågningar eller andra frågor).
 • Förbättra våra tjänster: Vi använder dina data för att förstå hur våra produkter och tjänster används och hur vi kan förbättra dem.
 • Anpassa din upplevelse: Vi använder dina data för att anpassa tjänsten till dig. Det kan till exempel innebära att vi kommer ihåg dina inställningar för språk eller volym.
 • Marknadsföring och reklam: Vi använder dina data för att visa annonser och skicka erbjudanden till dig. Vi kan också använda dina data för att leverera tredjepartsannonser till dig. Detta kan inkludera ”riktade annonser” baserat på dina aktiviteter.
 • Utöva våra rättigheter: Där så är nödvändigt använder vi dina data för att utöva våra lagliga rättigheter och förhindra missbruk av vår tjänst.
 • Regelefterlevnad: Vi använder dina data där vi enligt lag är skyldiga att göra det. Vi kan till exempel behöva sammanställa dina data som ett svar på en stämning eller ett domstolsbeslut.

Vi kan använda algoritmer och andra automatiserade metoder för att implementera ovanstående.

5. Vilka vi delar din information med

Vi delar data med tredje parter på följande sätt:

 • Enligt dina instruktioner: Vi kan göra ditt innehåll tillgängligt för andra enligt dina instruktioner när du använder våra tjänster. Vi kan dela dina data med personer eller tredje parter till vilka du har beviljat åtkomst på kontonivå.
 • Med ditt samtycke: Vi kan dela dina data med tredje parter om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till det. Du kan återkalla dessa samtycken.
 • Auktoriserade leverantörer: Vi kan dela dina data med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva våra tjänster, behandla beställningar och följa dina instruktioner och uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Detta inkluderar betalningshanterare, molnbaserade värdtjänster, övervakningstjänster, e-postleverantörer, leverantörer av kvalitetssäkring och -testning, bedrägeri- och missbruksbekämpande leverantörer, CRM-leverantörer (leverantörer av kundrelationer) och transportörer.
 • Annonsering: Vi kan dela dina data med annonsföretag för att visa relevanta annonser för dig. Om du inte uttryckligen godkänner det kommer vi inte att dela eller sälja ditt namn, din e-postadress eller din fysiska adress till sådana personer.
 • Analys: Vi kan dela dina data med personer som tillhandahåller analyser som visar hur kunder använder våra tjänster.
 • Närstående företag och rådgivare: Vi kan dela dina data med våra revisorer och rådgivare för planering, ekonomisk rapportering, redovisning, revision, avlämning av deklaration och regelefterlevnad.
 • Vissa juridiska situationer: Vi kan dela dina data där vi anser att utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet eller i samband med en företagstransaktion så som diskuteras i avsnitt 6.
 • Aggregerad eller anonymiserad information: Vi kan offentliggöra icke-personlig aggregerad eller anonymiserad information, såsom antal besökare och registrerade användare.

Vi gör rimliga ansträngningar att undersöka leverantörernas sekretess- och datasäkerhetsrutiner. Vi kräver att sådana leverantörer samtycker till att skydda den information vi delar.

6. Utlämnande av information i juridiska sammanhang

Vi kan lämna ut dina data som svar på en officiell begäran (t.ex. domstolsbeslut, stämningar osv.) som vi får från myndigheter eller parter i rättsliga förfaranden.

Vi kan dela dina data med potentiella transaktionspartners, rådgivare och andra om vårt företag, helt eller delvis, förvärvas av en tredje part. I sådana fall kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att kräva att den förvärvande enheten följer denna integritetspolicy.

7. Datalagring

Vi sparar dina data så länge du har ett konto. När du stänger ett konto tar vi bort innehållet på kontot, inklusive videor. Vi kan spara loggar med information som har samlats in automatiskt (för intern analys); din e-postadress; din inköpsinformation; kommunikation med dig; samt din transaktionsinformation (i granskningssyfte och för skattemässiga och ekonomiska ändamål). När vi inte längre har något affärsmässigt skäl att spara data tar vi bort eller anonymiserar dem.

8. Dina integritetsval

Vi gör det möjligt för dig att göra flera olika val angående dina data:

 • Du kan välja att inte uppge viss information. Du kan till exempel välja att inte skapa ett konto eller att inte uppge kontoinformation som inte är obligatorisk.
 • Du kan ändra eller korrigera information som du frivilligt har skickat in till oss.
 • Du kan välja bort kommersiella e-postmeddelanden från oss.
 • Du kan begränsa användningen av cookies. Se vår cookiepolicy för alternativ.
 • Du kan stänga ditt konto.

Användare från vissa länder kan ha ytterligare rättigheter. Se avsnitt 12 för mer information.

9. Kommunikation från oss

E-post

Genom att skapa ett konto samtycker du till att ta emot kommersiella e-postmeddelanden från oss. Användare från vissa länder kan ha möjlighet att välja bort eller ansluta sig till detta när kontot skapas.

Kommunikation via mobila enheter

Vi kan, med ditt samtycke, skicka push-meddelanden i våra appar. Du kan inaktivera dessa genom att avvisa dem eller ändra appens inställningar. I den mån det är möjligt kan vi, med ditt samtycke, skicka SMS till din mobiltelefon i autentiserings- och säkerhetssyfte. Du kan när som helst välja bort att ta emot sådana meddelanden.

10. Skydda din information

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data från obehörig eller oavsiktlig exponering. Trots dessa ansträngningar kan inget informationssystem vara 100 % säkert, så vi kan inte garantera att informationen är fullständigt skyddad.

Användare har också ett ansvar att skydda sina data. Du bör endast bevilja åtkomsträttigheter till personer som du känner och litar på, och även då bör du vara försiktig när det gäller att bevilja åtkomsträttigheter. Du bör övervaka ditt konto regelbundet. Om du tror att någon har fått åtkomst till ditt konto utan ditt tillstånd ska du omedelbart kontakta oss.

11. Tjänster från tredje part

Vi kan tillhandahålla länkar till onlinetjänster som vi inte äger eller driver. Dessa tjänster faller utanför denna Integritetspolicy och vi har ingen kontroll över vilken information de samlar in. När du väl befinner dig på en webbplats som tillhör tredje part kan dina data samlas in av andra. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyerna för sådana tjänster innan du använder dem.

12. Internationella dataöverföringar och vissa användarrättigheter

12.1 Plats för data

Mevo är baserat i USA. Vi tillhandahåller tjänster globalt med hjälp av datorsystem, servrar och databaser i USA När du använder våra tjänster utanför USA kommer din information att överföras till, lagras i och behandlas i USA och i andra länder. Tänk på att USA:s data- och integritetslagar kanske inte är lika omfattande som i ditt land. Invånare i vissa länder kan omfattas av ytterligare skydd, se avsnitt 12.3 nedan.

12.2 GDPR (användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Avsnitt 12.2 gäller endast för fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i detta avsnitt ska ”du” eller ”din/ditt/dina” begränsas i enlighet med detta). Det är Mevos policy att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). I enlighet med dataskyddsförordningen har vi, när vi behandlar dina data i ett av de syften som beskrivs i avsnitt 4, kommit fram till att det finns en laglig grund för den behandlingsaktiviteten.

Vi kan överföra din personliga information från ditt hemland till USA (eller andra länder) baserat på vår användning av standardavtalsklausuler (även kallade ”typklausuler”) där så är lämpligt.

Du har rätt att: välja bort cookies som inte är nödvändiga (se vår cookiepolicy); få åtkomst till, korrigera, ta bort, begränsa eller invända mot vår användning av din personliga information; bli bortglömd; överföra dina data; och dra tillbaka samtycken. Vår målsättning är att behandla förfrågningar inom en månad. Tänk på att vi kanske inte kommer att kunna tillgodose förfrågningar som innebär att vi bryter mot någon lag eller kränker någon annans rättigheter. Vi förbehåller oss rätten att begära lämplig identifikation. Vi behandlar förfrågningar utan kostnad såvida de inte medför en orimlig kostnad för oss.

Vi åtar oss att samarbeta med dig för att få en rättvis lösning på alla integritetsrelaterade problem. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i din jurisdiktion.

12.3 Användarrättigheter i Kalifornien

Invånare i Kalifornien har rätt att välja att inte lämna ut information till tredje parter i syfte att tillåta sådana tredje parter att direkt marknadsföra sina produkter och tjänster. För närvarande lämnar vi inte ut information på detta sätt. Kontakta oss om du har några frågor.

13. Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor, förfrågningar eller klagomål som rör din integritet kan du kontakta oss via e-post eller på:

Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn, New York 11205, USA