Mevon jälleenmyyjäkäytäntö

VIIMEKSI PÄIVITETTY: 29. MAALISKUUTA 2019

Mevo Inc. ja sen tytäryhtiöt (" Mevo ", "me" tai " meidän" jne.) valmistavat ja myyvät laitteita, kuten Mevo®-kameroita ja lisävarusteita (yhdessä " tuotteet"). Tätä Mevon jälleenmyyjäkäytäntöä (”käytäntö”) sovelletaan yhteisöihin, jotka myyvät tuotteitamme loppuasiakkaille (jokainen myyvä yhteisö on ”jälleenmyyjä”). Sen tarkoituksena on suojata Mevon mainetta ja luoda tuotteille oikeudenmukainen jälleenmyyntiympäristö.

1. Hinnoittelu

Jälleenmyyjät voivat vapaasti päättää myymiensä tuotteiden vähittäishinnat. Mevo noudattaa kunkin tuotteen valmistajan ehdottamaa vähittäismyyntihintaa ("MSRP"). MSRP vastaa tuotteen hintaa ilman alennuksia, joka hinta ilmoitetaan Mevon omistamilla ja ylläpitämillä verkkosivustoilla (kuten mevo.com). Mevo ylläpitää myös mainostettua vähimmäis- ja enimmäishintaa ("MAP") kullekin tuotteelle. MAP on yhtä suuri kuin nykyinen MSRP.

2. Vähimmäis- ja enimmäishinta (MAP)

2.1 MAP-käytäntö

Jos jälleenmyyjä haluaa mainostaa tuotetta, sen on esitettävä MAP tai jätettävä hinta pois mainoksesta. Jos Mevo sallii tai tarjoaa alennuksen tai tarjoaa tuotetta alennuksella Mevon omistamilla ja ylläpitämillä verkkosivustoilla, jälleenmyyjä voi mainostaa tuotetta tuohon alennettuun hintaan, mutta vain sen ajanjakson ajan ja siihen liittyvin ehdoin. Ehdot on ilmoitettava mainoksessa.

2.2 Mainonta

Termi "mainos" on tulkittava laajasti, ja siihen sisältyvät esitteet, viestit, luettelot ja mainokset missä tahansa mediassa (esim. painotuotteet, mainostaulu, radio, televisio, Internet (mukaan lukien näyttö-, video- ja hakumainokset) jne.), sähköposti, opasteet ja messutuotteet.

2.3 Sallitut käytännöt

Mevon MAP-käytäntö ei estä myyntiä, joka ylittää tai alittaa MAP-hinnan (" muut kuin MAP-hinnat"), eikä sitä tulkita tavalla, joka rajoittaa jälleenmyyjän mahdollisuutta asettaa vähittäishintoja. Epäselvyyden välttämiseksi:

2.3.1. Myynti toimitiloissa: Muut kuin MAP-hinnat voidaan näyttää fyysisessä vähittäismyymälässä, myös näytöillä, pakkauksissa ja ostopaikassa, mutta ei kaupan ulkopinnalla tai sen ulkopuolella.

2.3.2. Verkkokauppa:Vähittäiskaupan verkkosivustolla on näytettävä MAP-hinta tai sitten tuote ilman hintaa, kunnes asiakas on ilmaissut selkeästi olevansa kiinnostunut tuotteen ostamisesta. Tuolloin muu kuin MAP-hinta voidaan näyttää (esim. painikkeella, jossa ilmoitetaan ”näytä nykyinen hinta napsauttamalla tästä”).

2.3.3. Yleiset mainontavaatimukset: Mevon MAP-käytäntö ei kiellä geneeristä kopiointia, kuten "hyviä tarjouksia" tai "edullisia hintoja", edellyttäen, että mainoksessa ei mainita tai ehdoteta, että tiettyä tuotetta voidaan ostaa muuhun kuin MAP-hintaan.

3. Kanavamyynnin rajoitukset

3.1 Alue

Jälleenmyyjät voivat myydä tuotteita vain asiakkaille, jotka sijaitsevat jälleenmyyjien maantieteellisellä alueella.

3.2 Vain loppukäyttäjämyynti

Jälleenmyyjien on myytävä tuotteita ainoastaan loppukäyttäjille, ei muille jälleenmyyjille, jollei heillä ole Mevon nimenomaista kirjallista lupaa.

3.3 Ei kolmannen osapuolen verkkokauppapaikkoja

Paitsi jos jälleenmyyjällä on Mevon nimenomainen kirjallinen lupa, jälleenmyyjä saa myydä tuotteita verkossa ainoastaan omistamiensa ja ylläpitämiensä verkkosivustojen kautta. Jälleenmyyjä ei saa myydä tuotteita kolmannen osapuolen verkkokaupan kautta, kuten Amazon tai eBay, eikä minkään muun vastaavan verkkopalvelun kautta.

4. Henkinen omaisuus

Jälleenmyyjien on saatava etukäteen Mevon kirjallinen suostumus tavaramerkkien ja mainosmateriaalien käyttöön kaikissa tuotemainoksissa. Mevo voi tarjota ennalta hyväksyttyjä mainoksia ja niihin liittyviä vakuuksia. Niin kauan kuin jälleenmyyjä noudattaa tätä käytäntöä ja muita Mevon mahdollisesti tarjoamia tuotemerkin ohjeita, jälleenmyyjä voi käyttää kyseisiä materiaaleja (ilman muutoksia) tuotteiden mainostamisessa.

5. Lainmukaisuus

Jälleenmyyjien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja myydessään ja mainostaessaan tuotteita. Muun muassa:

  • Älä esitä vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä äläkä harjoita petollista myyntiä.
  • Jos lähetät sähköpostia asiakkaille, noudata CAN-SPAM-vaatimuksia (ja muita vastaavia lakeja).
  • Jos ylläpidät verkkosivua, julkaise tietosuojakäytäntö ja noudata sitä.
  • Käytä vain tunnettuja kassatoimittajia ja varmista, että luottokorttitapahtumat kulkevat PCI-yhteensopivan maksupinon kautta (eli sellaisen, johon kauppias ei kerää luottokorttinumeroita).
  • Varmista, että asiakastiedot (kuten nimi ja toimitusosoite) tallennetaan turvallisesti, että niitä käytetään ja jaetaan vain tilausten toteuttamista varten ja että ne poistetaan, kun niitä ei enää tarvita laillisiin liiketoimintatarkoituksiin.

6. Täytäntöönpano

6.1 Jälleenmyyjät, jotka eivät noudata tämän käytännön ehtoja (mukaan lukien MAP-käytäntö ja kanavamyynnin rajoitukset), eivät ole oikeutettuja saamaan varoja tai korvausta mainonnasta. He eivät saa käyttää Mevon immateriaalioikeuksia tuotteiden mainostamiseen. Lisäksi Mevo pidättää oikeuden keskeyttää tai viivästyttää tuotteiden toimituksia tai lopettaa toimitusten toimittamisen sellaisille jälleenmyyjille, jotka toistuvasti rikkovat ehtoja.

6.2 Jälleenmyyjät eivät saa kiertää mitään tämän käytännön ehtoa millään tavalla; tulkitsemme tämän käytännön tavalla, joka noudattaa rajoitusten henkeä. Mitään Mevon epäonnistumista tai viivästystä ei pidetä oikeuksista luopumisena. Mevo pidättää oikeuden keskeyttää tai muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa.