Politik for Mevo-forhandlere

SIDST OPDATERET: 29. MARTS, 2019

Mevo Inc. og dets datterselskaber (" Mevo ", "vi" eller " os") fremstiller og sælger hardware-enheder såsom Mevo®-kameraer og tilbehør (samlet " Produkter"). Denne Mevos Politik for forhandlere ("Politik") gælder for enheder, der sælger vores produkter til slutbrugerkunder (hver sådan sælgende enhed, en " Forhandler") og er beregnet til at beskytte Mevos omdømme og til at skabe et rimeligt videresalgsmiljø for produkterne.

1. Prisfastsættelse

Forhandlere kan frit angive detailpriser for de produkter, de sælger. Mevo opretholder en producents vejledende salgspris (" MSRP") for hvert produkt. MSRP er lig med produktets ikke-nedsatte pris som angivet på Mevos ejede og drevne websteder (såsom mevo.com). Mevo opretholder også en minimum/maksimum annonceret pris (" MAP ") for hvert produkt. MAP'en er lig med den aktuelle MSRP.

2. Minimum/maksimum annoncerede pris

2.1 Politik for MAP

Hvis en forhandler ønsker at annoncere for et produkt, skal den vise MAP eller ingen pris i nogen annonce. Hvis Mevo giver tilladelse til en rabat, giver en rabat eller tilbyder et produkt med en rabat på sine ejede og drevne websteder, kan en forhandler annoncere produktet til den nedsatte pris, men kun i rabatperioden og med de vedhæftede betingelser til den eventuelle rabat, som skal vises i reklamen.

2.2 Annonce

Udtrykket "annonce" skal fortolkes bredt og inkluderer enhver brochure, pjece, flyer, mailer, katalog, reklame i alle medier (f.eks. trykte, reklametavler, radio, tv, internet (inklusive display-, video- og søgeannoncer) osv.), e-mail, skiltning og messemateriale.

2.3 Tilladte praksis

Mevos MAP-politik forbyder ikke salg over eller under MAP-priser ("priser uden for MAP") og vil ikke blive fortolket på en måde, der begrænser en forhandleres mulighed for at fastsætte detailpriser. For at undgå tvivl:

2.3.1. Salg i fysisk butik: Priser uden for MAP kan vises i en fysisk detailbutik, herunder på skærme, på emballagen eller på købsstedet, men ikke på butikkens udvendige side eller området uden for butikken.

2.3.2. E-handel:Et detailwebsted skal vise MAP eller ingen pris, før kunden har angivet en klar interesse i at købe det specifikke produkt, hvor ikke-MAP-prisen muligvis vises (f.eks. en knap med angivelse af "klik her for at afsløre den aktuelle pris").

2.3.3. Generiske annoncekrav: Mevos MAP-politik forbyder ikke generiske eksemplarer såsom "gode tilbud" eller "lave priser" forudsat, at annoncen ikke angiver eller foreslår, at et bestemt produkt kan købes til priser, der ikke er MAP.

3. Begrænsninger på kanalsalg

3.1 Område

Forhandlere må kun sælge produkter til kunder inden for deres geografiske område.

3.2 Kun salg til slutbrugeren

Medmindre det udtrykkeligt er skriftligt godkendt af Mevo, må forhandlere kun sælge produkter direkte til slutbrugerkunder og ikke til andre forhandlere.

3.3 Ingen tredjepartsmarkeder online

Medmindre Mevo udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil, må en forhandler, der ønsker at sælge produkter online, kun gøre dette via sine egne og drevne websteder; forhandleren må ikke sælge produkter via en tredjeparts online markedsplads såsom Amazon eller eBay, eller andre lignende onlinetjenester.

4. Immaterielle rettigheder

Forhandlere skal have skriftlig godkendelse fra Mevo for at bruge deres varemærker og reklamer i produktannoncer. Mevo kan levere forhåndsgodkendte annoncer og relateret sikkerhedsstillelse. Så længe forhandleren overholder denne politik og andre brand-retningslinjer, som Mevo måtte give, kan forhandleren bruge sådant materiale (uden ændringer) til at reklamere for produkterne.

5. Overholdelse af lovgivning

Forhandlere skal overholde alle gældende love i salg og reklame for produkterne. Blandt andet:

  • Undlad at fremsætte falske eller vildledende påstande eller gå ind på vildledende salgstaktik.
  • Hvis du sender e-mails til kunder, skal du overholde CAN-SPAM (og anden lignende lovgivning).
  • Hvis du opretholder en online tilstedeværelse, skal du offentliggøre en politik om beskyttelse af personlige oplysninger og overholde den.
  • Brug kun kendte og betroede betalingsleverandører og sørg for, at kreditkorttransaktioner går gennem en PCI-kompatibel betalingsstack (dvs. en, hvor kreditkortnumre ikke indsamles af forhandleren).
  • Sørg for, at kundeoplysninger (såsom navn og leveringsadresse) opbevares sikkert, bruges og udelukkende deles med henblik på ordreudførelse og slettes, når de ikke længere er nødvendige for et legitimt forretningsformål.

6. Håndhævelse

6.1 Forhandlere, der ikke overholder nogen vilkår i denne politik (herunder MAP-politikken og begrænsninger for kanalsalg), er ikke berettigede til at modtage penge eller refusion for reklame og bruger muligvis ikke Mevos intellektuelle ejendom til at reklamere for produkterne. Derudover forbeholder Mevo sig retten til at suspendere eller forsinke overførsler af produkter eller ophøre med at levere forhandlere, der gentagne gange er ude af overensstemmelse.

6.2 Forhandlere må ikke omgå nogen vilkår i denne politik på nogen måde; vi vil fortolke denne politik på en måde, der overholder ånden i begrænsningerne. Ingen svigt eller forsinkelse fra Mevo betragtes som et afkald på nogen ret. Mevo forbeholder sig retten til når som helst at suspendere eller ændre denne politik.