Mevos Servicevilkårsaftale

SIDST OPDATERET: 29. MARTS, 2019

Denne Mevos Servicevilkårsaftale ("Aftalen"eller "Servicevilkår") er indgået mellem Mevo Inc. ("Mevo"," vi", " os"eller" vores") og dig, vores kunde (" du“ eller “ din”). Mevo leverer tjenester via vores egne og drevne websteder og applikationer (samlet benævnt som "Tjenester"). Denne aftale regulerer din brug af vores tjenester.

1. Accept

Ved at oprette en konto, foretage et køb, downloade vores software eller på anden måde besøge eller bruge vores tjenester accepterer du denne aftale og accepterer at indgå kontrakt med os elektronisk.

Hvis du er en anden enhed end en fysisk person, skal den person, der registrerer kontoen eller på anden måde bruger vores tjenester, have myndighed til at binde virksomheden. I denne sammenhæng betyder "dig" både den enhed og hver person, der er autoriseret til at få adgang til kontoen.

Vi kan opdatere denne aftale ved at offentliggøre en revideret version på vores websted. Ved at fortsætte med at bruge vores tjenester accepterer du enhver revideret aftale.

Denne aftale inkluderer vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de tillæg, der er anført i afsnit 10 nedenfor. Læs vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at lære om de oplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem, og med hvem vi deler dem.

2. Vores produkter og tjenester

Med forbehold for vilkårene herfor giver vi dig adgang til vores tjenester. Dette inkluderer retten til livestreaming af videoer, som du har ret til at streame, og bruge al relateret funktionalitet, som vi måtte tilbyde.

2.1 Tilgængelighed af funktioner

De tilgængelige funktioner kan ændres fra tid til anden og kan afhænge af din brug af vores integration med websteder, der drives af andre. Webstedsoperatøren, ikke Mevo, er eneansvarlig for indholdet deraf, og din brug af hvert sådant websted er underlagt dets servicevilkår. Vi kan deaktivere integration med tredjepart til enhver tid med eller uden varsel.

2.2 Software, der kan downloades

Vi kan muligvis tilbyde programmer til enheder (" Apps") direkte eller gennem tredjepartsbutikker såsom iOS og Android. Med forbehold for din overholdelse af vilkårene i denne aftale giver Mevo dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig licens til at downloade og bruge appsene. Vi kan indsamle, bruge og overføre oplysninger om din brug af apps som beskrevet i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan vælge at tillade os adgang til bestemte data på din enhed (f.eks. din kamerarulle) eller at aktivere visse funktioner såsom placeringstjenester. Vi kan tillade dig at begrænse indsamlingen af visse data inden for appens indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi kan tillade dig at købe varer eller abonnementer i Apps. Når du foretager sådanne køb, faktureres du af appplatformen og ikke af os. For at deaktivere automatisk fornyelse af abonnementer skal du åbne din platforms kontoindstillinger. Eventuelle forespørgsler om fakturering skal sendes til app-platformen.

Vi opdaterer muligvis Apps fra tid til anden for at tilføje nye funktioner og/eller rette fejl. Du skal sikre dig, at du bruger den nyeste version af appen, der er kompatibel med din enhed. Vi kan ikke garantere, at du vil kunne bruge den nyeste version af appen på din enhed.

Kun med hensyn til vores apps til Apple iOS betragtes Apple, Inc. ("Apple") som en tilsigtet tredjepartsmodtager af dette Mevo-app-tillæg, og Mevo, ikke Apple, er ansvarlig for at opfylde alle forpligtelser i forbindelse med driften af vores apps til iOS eller tvOS, med undtagelse af eventuelle forpligtelser som følge af Apples kontrakter med dig.

2.3 Hardware

Salg af hardware såsom vores Mevo-kamera og tilbehør, er underlagt vores Hardwaresalgsaftale, Begrænset garanti og Politik for refusion .

3. Konti

Registrering: Du kan oprette en konto for at bruge visse funktioner, vi tilbyder. For at gøre det skal du angive en e-mailadresse. Du accepterer at modtage meddelelser fra Mevo på denne e-mailadresse.

Organisationskonti: I det omfang du (a) en officiel amerikansk føderal, statslig eller lokal myndighed eller et organ i USA (b) bruger vores tjenester i din officielle egenskab, og (c) er forbudt ifølge enhver lov, forskrift, regel eller bekendtgørelse mod at acceptere alle bestemmelser i servicevilkårene, bestemmelserne om skadeserstatning (afsnit 6.2) og lovvalg og bestemmelser om værneting (i afsnit 10) gælder ikke for dig.

Alderskrav: Du skal være mindst 13 år for at oprette en konto. Hvis du bor i EU, skal du være mindst 16 år. Hvis du ønsker at bruge tjenesterne til et kommercielt formål, skal du være mindst 18 år gammel. Hvis har mindst den påkrævede alder, men stadig er mindreårig i din jurisdiktion, skal du have din forældres eller værges tilladelse. Lad denne person læse denne Aftale med dig og give samtykke til den, inden du fortsætter.

Forældre og værger: Ved at give dit barn tilladelse accepterer du vilkårene i denne Aftale på vegne af dit barn. Du er ansvarlig for at overvåge og vejlede dit barn om dets brug. Hvis dit barn enten er under den relevante alder eller ikke har din tilladelse, skal du straks kontakte os, så vi kan deaktivere adgangen.

Kontosikkerhed: Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker på din konto, herunder uautoriseret aktivitet. Du skal sikre fortroligheden af dine brugeroplysninger. Hvis du bruger en computer, som andre har adgang til, skal du logge ud af din konto efter hver session. Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret adgang til din konto, skal du ændre din adgangskode og meddele os det straks.

4. Politik for acceptabel brug

Vi kan give dig mulighed for at uploade, livestreame, indsende eller offentliggøre (samlet at "indsende") indhold såsom videoer, optagelser, billeder og tekst (samlet " indhold"). Du skal sikre, at dit indhold og din adfærd er i overensstemmelse med den politik for acceptabel brug, der er beskrevet i dette afsnit 4. Mevo kan (men er ikke forpligtet til at) overvåge din konto, indhold og adfærd uanset dine personlige oplysninger. Mevo kan tage alle nødvendige skridt til at håndhæve sine rettigheder, herunder fjerne specifikke videoer eller suspendere eller fjerne din konto.

4.1 Politik for ophavsret

Du må kun uploade indhold, som du har ret til at uploade og dele. Ophavsretsejere og deres agenter kan sende Mevo en meddelelse om fjernelse om påstået krænkende materiale, der er tilgængeligt i Mevos onlinetjeneste.

4.1.1 DMCA-politik

Mevo vil straks fjerne materialer i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), når de får korrekt meddelelse om, at materialet krænker en tredjeparts ophavsret. Vi vil under passende omstændigheder afslutte konti for personer, der gentagne gange overtræder.

Ved indgivelse af enhver anmodning skal du sikre dig, at din meddelelse er komplet, og at dine erklæringer er korrekte. Hvis vi anmoder om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at gøre din meddelelse komplet, skal du straks give disse oplysninger. Hvis du ikke leverer de krævede oplysninger, behandles din anmodning muligvis ikke yderligere.

4.1.2 Meddelelser om fjernelse via DMCA

For at anmode om fjernelse af materiale baseret på krænkelse af ophavsretten skal du indsende en meddelelse, der indeholder følgende:

 1. Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse (hvis relevant).
 2. En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du hævder er blevet krænket.
 3. En beskrivelse af, hvor på Mevos tjeneste det materiale, som du hævder er krænkende, kan findes, så Mevo kan finde materialet (f.eks. URL-adressen til videoen).
 4. En erklæring om, at du er i god tro, at brugen af det ophavsretligt beskyttede værk ikke er autoriseret af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller loven.
 5. En erklæring fra dig PÅ TRO OG LOVE om, at oplysningerne i din meddelelse er korrekte, og at du er ophavsretsindehaveren eller autoriseret til at handle på ophavsretsindehaverens vegne.
 6. Din elektroniske eller fysiske signatur.

Du kan sende denne meddelelse via e-mail eller posten.

Mevo kan videregive meddelelser til berørte brugere og tredjepartsdatabaser, der indsamler oplysninger om meddelelser om fjernelse af ophavsretten.

4.1.3 DMCA-bestridelser

Hvis du er en Mevo-bruger, der ønsker at udfordre fjernelsen af materialer forårsaget af en DMCA-fjernelse, skal du indsende en bestridelse der indeholder følgende:

 1. Dit navn, din adresse og dit telefonnummer.
 2. En beskrivelse af det materiale, der blev fjernet, og placeringen på Mevos tjeneste, hvor det tidligere blev vist (f.eks. URL'en til videoen).
 3. En erklæring PÅ TRO OG LOVE om, at du har en god tro på, at materialet blev fjernet eller deaktiveret på grund af fejl eller forkert identifikation.
 4. En erklæring om, at du giver samtykke til Federal District Court for den retskreds, hvor din adresse er beliggende, eller hvis din adresse er uden for USA, ethvert retsdistrikt, hvor Mevo kan findes ("United States District Court" for det sydlige distrikt i New York), og at du accepterer forkyndelse af processen fra den person, der har indgivet den originale DMCA-meddelelse, eller en agent fra den pågældende person.
 5. Din elektroniske eller fysiske signatur.

Du kan sende denne meddelelse via e-mail eller posten.

Mevo videresender enhver komplet indsigelse til den person, der har indgivet den oprindelige DMCA-meddelelse. Ophavsretsindehaverne kan vælge at anlægge sag mod dig for krænkelse af ophavsretten. Hvis vi ikke modtager besked om, at en sådan retssag er blevet anlagt inden for ti (10) arbejdsdage efter, at vi har givet besked om din bestridelse, kan vi gendanne de udfordrede materialer. Indtil det tidspunkt vil dine materialer blive fjernet.

4.2 Indholdsbegrænsninger

Du må ikke indsende noget, der:

 • krænker tredjeparts ophavsrettigheder eller andre rettigheder (f.eks. varemærke, rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, osv.);
 • er seksuelt eksplicit (f.eks. pornografi) eller foreslår en transaktion af seksuel karakter;
 • er hadefuldt, ærekrænkende eller diskriminerende eller tilskynder til had mod enhver person eller gruppe;
 • fremmer eller støtter terror- eller hadgrupper
 • udnytter mindreårige;
 • skildrer ulovlige handlinger eller ekstrem vold;
 • giver instruktioner om, hvordan man samler eksplosive/brændende enheder eller hjemmelavede/improviserede skydevåben;
 • skildrer dyremishandling eller ekstrem vold mod dyr;
 • fremmer falske eller tvivlsomme forretningsordninger eller foreslår en ulovlig transaktion; eller
 • overtræder enhver gældende lov.

4.3 Adfærdskodeks

Når du bruger vores tjenester, må du ikke:

 • bruge et stødende skærmnavn (f.eks. eksplicit sprog) eller avatar (f.eks. med nøgenhed);
 • handle vildledende eller efterligne nogen person eller organisation;
 • chikanere eller forfølge nogen person;
 • skade eller udnytte mindreårige
 • distribuere “spam” i enhver form eller bruge vildledende metadata;
 • indsamle personlige oplysninger om andre;
 • få adgang til andres konto uden tilladelse;
 • deltage i enhver ulovlig aktivitet;
 • integrere vores videoafspiller på eller levere link til websteder, der indeholder indhold, der er forbudt i henhold til afsnit 4.2 ; eller
 • få eller tilskynde andre til at gøre noget af det ovenstående.

4.4 Forbudte tekniske forholdsregler

Du må ikke:

 • bortset fra som tilladt ved lov eller som tilladt af os: skrabe, reproducere, omfordele, oprette afledte værker fra, dekompilere, reverse engineer, ændre, arkivere eller adskille nogen del af vores tjenester; eller forsøge at omgå nogen af vores foranstaltninger mhp. sikkerheds-, hastighedsbegrænsnings-, filtrerings- eller digitale rettighedsstyring
 • indsende nogen form for ondsindet program, script eller kode
 • indsende et urimeligt antal anmodninger til vores servere; eller
 • foretage andre handlinger for at manipulere, interferere med eller beskadige vores tjenester.

4.5 Begrænsede brugere

Du må ikke oprette en konto, hvis du er medlem af en terror- eller hadegruppe. Du må ikke købe nogen varer eller tjenester fra os, hvis du bor i et land omfattet af et omfattende amerikansk sanktionsprogram eller er en Specifically Designated National (SDN) som udpeget af USA Department of the Treasury.

5. Licenser givet af dig

Mellem dig og Mevo ejer du og beholder du ejerskab af alle immaterielle rettigheder i og til det indhold, du sender. For at tillade Mevo at streame dit indhold giver du Mevo de tilladelser, der er angivet nedenfor.

5.1 Dit videoindhold

Ved at indsende en video giver du Mevo tilladelse til at:

 • streame videoen til slutbrugere;
 • integrere videoen på tredjepartswebsteder;
 • distribuere videoen via vores API'er;
 • gøre videoen tilgængelig for download;
 • omkode videoen (oprette komprimerede versioner af din videofil, der er optimeret til streaming); og
 • generere stillbilleder (dvs. "forhåndsvisninger") fra din video for at repræsentere den (hvis du ikke har valgt en).

Ved at give tredjeparter adgang til din video giver du hver sådan person tilladelse til at streame (og/eller downloade eller integrere, alt efter hvad der er relevant) din video. I forbindelse med dette afsnit 5.1 inkluderer din video dens titel, beskrivelse, tags og andre metadata.

Licensperioden begynder, når du sender videoen til Mevo og slutter, når du eller Mevo sletter den; forudsat at Mevo kan gemme arkivkopier: (a) i en begrænset periode, i tilfælde af at du vil gendanne den; (b) når videoen er genstand for en meddelelse om fjernelse eller andet juridisk krav; eller (c) når Mevo i god tro mener, at være juridisk forpligtet til at gøre det.

5.2 Kontoprofil

Du giver Mevo tilladelse til at bruge dit navn, din billede, biografi, dine varemærker, logoer eller andre identifikatorer, som du bruger i din kontoprofil med det formål at vise sådanne egenskaber for offentligheden eller det publikum, du har angivet. Du kan tilbagekalde den foregående tilladelse ved at slette din konto.

5.3 Andet indhold; Feedback

Indhold, der ikke er omfattet af licenserne i afsnit 5.1 eller 5.2 , er underlagt dette afsnit 5.3 (f.eks. tekst, du indsender i kommentarer). Du giver Mevo en evig og uigenkaldelig ret og licens til at kopiere, overføre, distribuere, offentligt fremføre og vise sådant indhold via onlinemidler i forbindelse med vores tjenester. Hvis du fremsætter forslag til Mevo om forbedring eller produkter eller tjenester, kan Mevo muligvis bruge dine forslag uden kompensation til dig.

5.4 Licensernes anvendelsesområde

Alle licenser, der gives af dig i dette afsnit 5: (a) er ikke-eksklusive, verdensomspændende og royaltyfrie; (b) inkluderer retten og licens til at kopiere, bruge, distribuere, offentligt udføre og vise det licenserede arbejde til de formål, der er anført ovenfor; og (c) inkluderer alle nødvendige rettigheder og licenser for at tillade os at udøve vores rettigheder og udføre vores forpligtelser. Ved at give disse licenser giver du afkald på eventuelle såkaldte "moralske rettigheder". Intet i denne Aftale betragtes som en licens-"betingelse " gældende for Mevo; snarere vil enhver overtrædelse af et vilkår fra Mevo heraf højst kun medføre krav om kontraktbrud. Alle licenser, der gives heri, er ud over alle andre licenser, som du giver (f.eks. En Creative Commons-licens).

6. Dine forpligtelser

6.1 Erklæringer og garantier

For hvert stykke indhold, som du sender til eller gennem Mevo, repræsenterer og garanterer du, at:

 • Du har ret til at indsende indholdet til Mevo og tildele licenserne heri;
 • Mevo behøver ikke at indhente licenser fra tredjepart eller betale royalties til tredjepart med hensyn til streaming eller anden tilladt distribution af indholdet;
 • Indholdet overtræder ikke tredjeparts rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og beskyttelse af personlige oplysninger; og
 • Indholdet er i overensstemmelse med denne aftale og alle gældende love.

6.2 Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Mevo og dets datterselskaber, moderselskaber, associerede selskaber, direktører, repræsentanter, medarbejdere, og agenter ugyldige fra og imod alle tredjepartshandlinger som følge af: (a) det indhold, du sender til eller gennem tjenesterne; og (b) påstande om handlinger eller undladelser fra dig, som (uanset om det er bevist) ville udgøre en overtrædelse af denne aftale.

7. Vilkår og opsigelse

Denne aftale begynder, når du starter med at bruge vores tjenester og fortsætter, så længe du bruger vores service eller har en konto hos os, alt efter hvad der er længst. Mevo kan opsige denne aftale når som helst ved at give tredive (30) dages skriftligt varsel, og brugere kan opsige når som helst ved at slette deres konti.

Hvis du overtræder denne aftale, kan Mevo efter eget valg: (a) opsige denne aftale med det samme med eller uden forudgående skriftlig varsel eller (b) suspendere, slette eller begrænse adgangen til din konto eller indhold i den. Hvis Mevo sletter din konto på grund af overtrædelse, kan du muligvis ikke tilmelde dig igen.

I tilfælde af opsigelse eller udløb vil følgende afsnit forblive gældende: Afsnit 6.2 (Skadesløsholdelse), Afsnit 8 (Ansvarsfraskrivelse), Afsnit 9 (Ansvarsbegrænsning) og Afsnit 10 (Generelle bestemmelser).

8. Ansvarsfraskrivelser

MEVO LEVERER TJENESTERNE PÅ ET "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE" GRUNDLAG. DU BRUGER TJENESTERNE PÅ EGET ANSVAR. Du skal selv sørge for egen enhed og internetadgang.

BORTSET FRA DET, DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER MEVO SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. Blandt andet giver Mevo ingen garantier for:

 • at vores tjenester eller nogen del deraf vil være tilgængelige eller tilladt i din jurisdiktion, uafbrudt eller fejlfri eller tilgængelig fra alle enheder eller browsere;
 • at alt indhold indsendt af vores brugere
 • at enhver geo-filtrering eller digital rettighedsløsning, som vi måtte tilbyde, vil være effektiv;
 • at vores tjenester vil opfylde dine forretningsmæssige eller professionelle behov;
 • at vi fortsat vil understøtte en bestemt funktion eller opretholde bagudkompatibilitet med tredjepartssoftware eller -enhed; eller
 • vedrørende tredjepartswebsteder og ressourcer.

9. Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING: (A) MEVO ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER SKADER FOR TAB AF FORRETNING, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB; OG (B) MEVOS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG, BORTSET FRA MEVOS KONTRAKTLIGE BETALINGSFORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DETTE (HVIS NOGEN), MÅ IKKE OVERSTIGE DE BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL MEVO I LØBET AF DE TOLV (12) MÅNEDER FORUD FOR DIT (DINE) KRAV ELLER HUNDREDE DOLLARS (USD $100), ALT EFTER HVAD DER ER STØRST.

10. Generelle bestemmelser

Lovvalg: Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten New York og Amerikas Forenede Stater (med hensyn til forhold underlagt føderal jurisdiktion såsom ophavsret) uden hensyntagen til principper for lovkonflikter.

Valg af mødested; Afkald på retssag med jury: Enhver handling i forbindelse med denne Aftale eller din brug af vores Tjenester skal påbegyndes ved statslige eller føderale domstole i New York County, New York State, USA; du giver samtykke til, at disse domstole er enekompetente. I ENHVER SÅDAN SAG GIVER MEVO OG DU UIGENKALDELIGT AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN RETSSAG MED JURY.

Forbehold om rettigheder, adskillelse, force majeure: Mevo forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri. Mevos rettigheder og retsmidler er kumulative. Ingen svigt eller forsinkelse fra Mevos side med at udøve nogen rettigheder vil give afkald på enhver yderligere udøvelse af denne ret. Hvis nogen vilkår i denne aftale anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil denne periode være begrænset eller afskåret. Mevo kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller fejl forårsaget af en force majeure-hændelse.

Forhold: Du og Mevo er uafhængige entreprenører; ingen af parterne er agent, partner eller joint venture for den anden. Denne aftale binder parterne og deres efterfølgere, personlige repræsentanter og overdragere. Du må ikke overdrage denne aftale til nogen, hvis konto er blevet lukket af Mevo, eller som har forbud mod at tilmelde sig; enhver sådan overdragelse er ugyldig.

Tredjeparter: Vores apps kan give dig mulighed for at gennemføre live-streaming via tredjepartsplatforme. Din brug af disse platforme er underlagt de respektive platformes servicevilkår. Vi giver ingen garantier for sådanne tjenester. Bortset fra som udtrykkeligt angivet heri, giver intet i denne aftale nogen ret til nogen tredjepart.

Hele aftalen: Denne aftale udgør parternes fulde forståelse og erstatter alle tidligere opfattelser vedrørende emnet heraf og kan ikke ændres, undtagen i overensstemmelse med afsnit 1 eller i et dokument, der er underskrevet af autoriserede repræsentanter for Mevo. Hvis du har en underskrevet aftale med Mevo, vil enhver modstridende periode i denne aftale have forrang over vilkårene herfor, men kun med hensyn til genstanden for denne aftale.

Tillæg: Denne Aftale indeholder følgende dokumenter (og ingen andre) som reference:

Bemærkninger: Du skal sende meddelelser af juridisk karakter til os via e-mail eller på:

Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn NY 11205