Mevo-hardware-salgsaftale, begrænset garanti og refusionspolitik

SIDST OPDATERET: 29. MARTS, 2019

Mevo Inc. (""Mevo"," " vi" eller " vores") tilbyder Mevo-brandede hardwareprodukter, herunder Mevo®-kameraer og tilbehør (samlet " Hardwareprodukter"). Dette dokument ("Aftale") beskriver de begrænsede garantier, som vi tilbyder, og salgsbetingelserne for hardwareprodukter, som vi sælger direkte.

1. Salgsbetingelser for direkte køb

1.1 Mevo må sælge hardwareprodukter direkte til dig. Du skal betale Mevo de priser, der vises ved kassen (ved køb af websteder) eller i din indkøbsordre, plus eventuelt gældende skatter og forsendelses- og ekspeditionsgebyrer.

1.2 Overførsler af ejendomsret ved levering af varen til Mevos forsendelsesfirma. Når ejendomsretten er overført, påtager du dig risikoen for tab eller skade. Ejendomsret overføres ikke for software installeret på et hardwareprodukt. Enhver forudinstalleret software (inklusive eventuelle opdateringer dertil) vil udelukkende være underlagt den slutbrugerlicensaftale, der leveres med softwaren, eller, hvis en sådan licens ikke gives, Mevos Servicevilkår.

1.3 Du må ikke købe hardwareprodukter fra os med henblik på videresalg eller eksport uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan annullere ordrer, hvis vi med rimelighed mener, at de er beregnet til uautoriseret videresalg eller eksport. Autoriserede forhandlere skal overholde vores Politik for forhandlere .

2. 30 dages Politik for refusion for direkte køb af Mevo-kameraer

2.1 Med forbehold for vilkårene og betingelserne herfor har personer, der køber berettigede Mevo-kameraer direkte fra mevo.com tredive (30) dage fra købsdatoen til at returnere Mevo-kameraet til en refusion med fradrag af forsendelses- og ekspeditionsgebyrer (" Politik for refusion") .

2.2 Hvis emballagen er blevet åbnet, må vi opkræve et påfyldningsgebyr svarende til 20 % af købsprisen. Hvis den returnerede vare er beskadiget (og ikke er dækket af den begrænsede garanti) eller mangler dele eller brugervejledningen, må vi nægte eller reducere refusionen. Hvis du køber et Mevo-kamera via en tredjepartsforhandler, skal du se forhandlerens politik for refusion.

2.3 For at anmode om en refusion skal du følge returneringsinstruktionerne i afsnit 6 og sende varen til os inden for tredive (30) dage efter dit køb. For at gøre det klart skyld anses du for at have sendt produktet på den dato, hvor du leverer det til et leveringsfirma i overensstemmelse med vores returinstruktioner.

2.4 Følgende varer er ikke omfattet af vores Politik for refusion:

 • Varer, der blev solgt som en del af en pakke med software eller SaaS-produkter (software-as-a-service) og ikke var separat
 • Varer, der blev solgt til en faktureret konto;
 • Varer, der blev leveret på en gratis eller demo-basis;
 • Tidligere brugte eller "SOM DEN ER"-genstande, der er markeret som sådan;
 • Varer, der var omfattet af et specielt tilbud, der fralægger sig enhver politik for refusion;
 • Varer købt til videresalg eller eksport og
 • Tilbehør til kameraet (f.eks. etui eller stativ).

2.5 Du modtager enhver refusion via din betalingsmetode eller med check. Det tager 2-4 uger at behandle refusionen. Alle refunderede beløb betales i amerikanske dollars eller din lokale valuta, efter Mevos valg.

3. Begrænset garanti på hardwareprodukter

3.1 Med forbehold for vilkårene og betingelserne herfor garanterer Mevo over for enhver person, der køber et berettiget hardwareprodukt direkte fra Mevo eller en af dets autoriserede forhandlere, at varen er fri for mangler i materialer eller håndværk (den "Begrænsede garanti ") for følgende perioder:

Hardwareprodukt Begrænset garantiperiode
Mevo- og Mevo Plus-kameraer 1 år
Alle andre hardwareprodukter, ikke andetsteds specificeret eller inkluderet 90 dage

3.2 Den begrænsede garanti begynder på købsdatoen. Hvis Mevo leverer en repareret eller udskiftet genstand i henhold til den begrænsede garanti, vil garantiperioden fortsætte gennem det meste af den oprindelige et-års periode eller halvfems (90) dage efter, at du har modtaget den reparerede eller udskiftede vare.

3.3 Hvis et hardwareprodukt ikke opfylder den begrænsede garanti, vil Mevo, efter eget valg, (a) reparere varen; (b) erstatte den med en ny eller renoveret genstand (c) erstatte den med en erstatningsvare, der giver tilsvarende funktionalitet (men kun hvis den returnerede vare ikke længere er på lager); eller (d) give en refusion af de beløb, du rent faktisk har betalt (i tilfælde af varer, der kun sælges direkte af Mevo). Dette er din eneste løsning i henhold til den begrænsede garanti.

3.4 For at benytte den begrænsede garanti skal du følge returneringsinstruktionerne i afsnit 6 og sende hardwareproduktet til os på datoen for eller inden udløbet af garantiperioden. For at gøre det klart skyld anses du for at have sendt produktet på den dato, hvor du leverer det til et leveringsfirma i overensstemmelse med vores returinstruktioner.

3.5 Hvert hardwareprodukt, der tilbydes af Mevo, er berettiget til denne begrænsede garanti, forudsat at denne begrænsede garanti ikke gælder for:

 • Software installeret på et hardwareprodukt, uanset om det er installeret forud eller efterfølgende;
 • Dele til forbrugsvarer;
 • Kosmetiske mangler;
 • Skader forårsaget af dig eller en tredjepart, enten ved uheld, misbrug, forkert vedligeholdelse eller udsættelse for et uegnet miljø;
 • Skader forårsaget af naturkatastrofer eller strømstød;
 • Fejl forårsaget af normalt slitage eller på anden måde som følge af hardwareproduktets normale ældning;
 • Varer, der er baseret på oplysninger, som Mevo modtager fra relevante offentlige myndigheder, er blevet stjålet, og du ikke på nogen måde kan bevise, at du er køber (f.eks. ved at fremvise købsbevis);
 • Varer, hvor serienummeret er blevet ødelagt eller fjernet; eller
 • Varer, som du ikke har betalt for fuldt ud, eller som blev leveret på gratis eller demo-basis.

3.6 Garantireparationer udføres på vores anlæg i New York City. Du er ansvarlig for at betale for garantireparationer til Mevo. Reparation kan tage 4-6 uger.

4. Lovbestemte garantier

Loven i den jurisdiktion (f.eks. stat eller land), hvor du købte et hardwareprodukt, kan give lovpligtige garantier, der er bredere end dem, der er angivet i denne Aftale. I det omfang disse garantier er gældende og ikke kan fraviges, vil Mevo overholde dem.

5. Reparationer uden for garantien

For mangler eller skader, der ikke er underlagt Begrænset garanti, kan du kontakte os for at høre om reparationsmuligheder. Hvis Mevo vurderer, at et returneret hardwareprodukt ikke er underlagt den begrænsede garanti, vil Mevo kontakte dig for at drøfte eventuelle reparationsmuligheder. Mevo må afvise reparationer af ethvert hardwareprodukt. Hvis Mevo er villig til, og i stand til, at reparere et hardwareprodukt, vil Mevo opkræve et gebyr. Hvis du accepterer og betaler det nævnte gebyr, vil Mevo anvende kommercielt rimelige bestræbelser på at reparere og returnere den reparerede genstand. Du skal betale alle forsendelses- og ekspeditionsgebyrer for reparationer uden for garantien.

6. Procedurer for returnering af produkt

6.1 Hvis du vil returnere et hardwareprodukt til refusion eller reparation, skal du først kontakte os for at få et RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Se vores kontaktoplysninger i afsnit 10 .

6.2 Du skal angive alle de ønskede oplysninger i den form, vi giver. Når du har udfyldt formularen, leverer vi returinstruktioner. Du skal følge disse instruktioner. Hvis varen er en enhed med lagringsmedie, skal du slette personlige eller fortrolige oplysninger og tage backup af alle data. Vi er ikke ansvarlige for tab eller eksponering af data.

6.3 Hvis Mevo fastslår, at du ikke var berettiget til vores Politik for refusion eller den begrænsede garanti, skal du refundere Mevo for deres udbetalte forsendelsesomkostninger.

7. Garantibegrænsninger

7.1 MED UNDTAGELSE AF DET, DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI, GIVER MEVO INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER INGEN STILTIENDE GARANTI . Ingen Logitech-forhandler, -agent eller -medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer af, udvidelser af eller tilføjelser til denne garanti. Blandt andet garanterer Mevo ikke, at:

 • Hardwareproduktet passer til dine behov;
 • Driften af hardwareproduktet vil isoleret eller i forbindelse med ethvert andet produkt eller en anden service, vi tilbyder, være uafbrudt eller fejlfri;
 • Hardwareproduktet fungerer med ethvert tredjepartsprodukt eller -software, undtagen de operativsystemer og/eller webbrowsere, der er angivet på emballagen; eller
 • Mevo vil fortsat understøtte hardwareproduktet eller fremstille andre produkter og tjenester, der er kompatible med det.

7.2 I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER MEVO IKKE ANSVARLIG FOR KRAV FRA TREDJEPART MOD DIG; TAB ELLER EKSPONERING AF DATA; SKADE SOM FØLGE AF FORKERT BRUG AF HARDWARE; SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER; TAB AF FORRETNING, INDTJENING, BESPARELSER, FORTJENESTE ELLER GOODWILL; ELLER SKADER, DER OVERSTIGER DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR HARDWAREPRODUKTET(ERNE).

8. Kundeoplysninger

Ved køb af hardwareprodukter og/eller anmodning om en refusion, begrænset garantireparation eller anden service fra os skal du muligvis give os visse personlige oplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger muligvis disse oplysninger til blandt andet at imødekomme dine anmodninger, udsende produktindkaldelser, give sikkerhedsmeddelelser og levere software- eller firmwareopdateringer (hvis det er relevant). Vi må dele dine oplysninger med autoriserede forhandlere (f.eks. leveringsselskaber) for at opfylde ovenstående formål. Du kan finde flere oplysninger i vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

9. Generelle vilkår

Denne Aftale indeholder fuldt ud samtykke fra parterne med hensyn til genstanden herfor og er underlagt lovgivningen i staten New York uden hensyntagen til principper for lovkonflikter. Enhver tvist mellem dig og Mevo, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne aftale, eller ethvert hardwareprodukt skal indledes ved føderale eller statslige domstole i New York County, New York. I ENHVER SÅDAN SAG GIVER BÅDE DU OG MEVO UIGENKALDELIGT AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN RETSSAG MED JURY . Hvis nogen vilkår i denne Aftale anses for at være ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil lovligheden og håndhævelsen af de resterende vilkår ikke blive påvirket eller forringet.

10. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende support, refusion eller garanti, skal du kontakte os på:

Mevo Support:
Send os en e-mail her
Udfyld denne formular , hvis kameraet skal returneres

Postadresse for meddelelser (ikke for returneringer): Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn, New York 11205