Mevo-beleid voor wederverkopers

LAATST BIJGEWERKT: 29 MAART 2019

Mevo Inc. en zijn dochterondernemingen (' Mevo ', 'we/wij' of ' onze/ons') produceren en verkopen hardwareapparaten zoals Mevo®-camera's en -accessoires (gezamenlijk 'producten' genoemd). Dit Mevo-beleid voor wederverkopers (het 'Beleid') is van toepassing op entiteiten die onze Producten verkopen aan eindgebruikers (elk van deze verkopende entiteiten is een 'Wederverkoper') en is bedoeld om de reputatie van Mevo te beschermen en een eerlijke omgeving voor de wederverkoop van de producten te creëren.

1. Prijzen

Het staat Wederverkopers vrij om de verkoopprijzen van de door hen verkochte Producten vast te stellen. Mevo houdt voor elk product een adviesprijs van de fabrikant aan ('MSRP'). De MSRP is gelijk aan de niet-gedisconteerde prijs van het Product zoals vermeld op de websites die Mevo en eigendom en beheer heeft (zoals mevo.com). Mevo hanteert ook een minimale/maximale advertentieprijs ('MAP') voor elk Product. De MAP is gelijk aan de huidige MSRP.

2. Minimale/maximale advertentieprijs

2.1 MAP-beleid

Als een Wederverkoper reclame wil maken voor een product, moet de wederverkoper de MAP of geen prijs in een advertentie weergeven. Als Mevo een korting toestaat, een korting aanbiedt of een Product met korting aanbiedt op de websites die Mevo in eigendom en beheer heeft, mag een wederverkoper het Product tegen de gereduceerde prijs adverteren, maar alleen voor de duur van de korting en met de aan de korting verbonden voorwaarden (indien van toepassing), die in de advertentie moeten worden vermeld.

2.2 Reclame

De term 'reclame' moet ruim worden opgevat en omvat alle brochures, flyers, folders, mailers, catalogi, advertenties in alle media (bijv. drukwerk, billboard, radio, televisie, internet (inclusief display-, video- en zoekadvertenties), enz.), e-mail, bewegwijzering en beursmateriaal.

2.3 Toegestane praktijken

Het MAP-beleid van Mevo verbiedt geen verkoop boven of onder MAP-prijzen ('niet-MAP-prijzen') en zal niet zodanig worden geïnterpreteerd dat het vermogen van een Wederverkoper om detailhandelsprijzen vast te stellen, wordt beperkt. Voor alle duidelijkheid:

2.3.1. Fysieke verkoop: Niet-MAP-prijzen mogen in een fysieke winkel worden getoond, onder meer op displays, op verpakkingen en op het verkooppunt, maar niet op de buitenkant van de winkel of op het terrein buiten de winkel.

2.3.2. E-commerce:Een winkelwebsite moet de MAP of geen prijs weergeven totdat de klant duidelijk heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van het specifieke Product. Op dat moment kan de niet-MAP-prijs worden getoond (bijv. via een knop met de tekst 'klik hier om de huidige prijs te zien').

2.3.3. Algemene reclame: Het MAP-beleid van Mevo verbiedt geen algemene reclameteksten zoals 'geweldige aanbiedingen' of 'lage prijzen', op voorwaarde dat in de advertentie niet wordt vermeld of gesuggereerd dat een specifiek Product kan worden gekocht tegen niet-MAP-prijzen.

3. Beperkingen voor kanaalverkoop

3.1 Gebied

Wederverkopers mogen alleen Producten verkopen aan klanten binnen hun geografische gebied.

3.2 Alleen verkoop aan eindgebruikers

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mevo, mogen Wederverkopers Producten uitsluitend rechtstreeks aan eindgebruikers verkopen en niet aan andere wederverkopers.

3.3 Geen online marktplaatsen van derden

Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Mevo, mag een Wederverkoper, indien deze Producten online wil verkopen, dit alleen te doen via eigen websites. De verkoop van Producten via een online marktplaats van derden, zoals Amazon of eBay, of een andere soortgelijke online dienst, is niet toegestaan.

4. Intellectueel eigendom

Wederverkopers moeten voorafgaande schriftelijke toestemming van Mevo hebben om de handelsmerken en het advertentiemateriaal van Mevo te gebruiken in Productadvertenties. Mevo kan vooraf goedgekeurde advertenties en bijbehorende materialen ter beschikking stellen. Zolang de Wederverkoper dit Beleid en eventuele andere merkrichtlijnen van Mevo naleeft, mag de Wederverkoper dergelijke materialen (zonder aanpassingen) gebruiken bij het adverteren voor de Producten.

5. Wettelijke naleving

Wederverkopers moeten alle toepasselijke wetten naleven bij de verkoop van en het adverteren voor de Producten. Dit houdt onder meer het volgende in:

  • Maak geen valse of misleidende beweringen en gebruik geen misleidende verkooptactieken.
  • Als u klanten e-mailt, moet u zich aan de CAN-SPAM Act (en andere soortgelijke wetten) houden.
  • Als u online aanwezig bent, publiceert u een privacybeleid en houdt u zich daaraan.
  • Gebruik alleen bekende en vertrouwde betaalproviders en zorg ervoor dat creditcardtransacties via een PCI-compatibele betaalstack lopen (d.w.z. een systeem waarbij creditcardnummers niet door de handelaar worden verzameld).
  • Zorg ervoor dat klantgegevens (zoals naam en bezorgadres) veilig worden opgeslagen, alleen worden gebruikt en gedeeld voor het uitvoeren van bestellingen en worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel.

6. Handhaving

6.1 Wederverkopers die zich niet houden aan enige voorwaarde van dit Beleid (inclusief het MAP-beleid en beperkingen voor kanaalverkoop) komen niet in aanmerking voor fondsen of vergoedingen voor advertenties en mogen het intellectuele eigendom van Mevo niet gebruiken om reclame te maken voor de Producten. Bovendien behoudt Mevo zich het recht voor om de levering van producten op te schorten of te vertragen of om de levering aan Wederverkopers die herhaaldelijk het Beleid niet naleven, stop te zetten.

6.2 Wederverkopers mogen op geen enkele manier een voorwaarde van dit Beleid omzeilen; we zullen dit Beleid interpreteren op een manier die in overeenstemming is met de geest van de beperkingen. Geen enkele tekortkoming of vertraging door Mevo kan worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig recht. Mevo behoudt zich het recht voor om dit Beleid op elk moment op te schorten of te wijzigen.