Verkoopovereenkomst, beperkte garantie en restitutiebeleid voor Mevo-hardware

LAATST BIJGEWERKT: 29 MAART 2019

Mevo Inc. ('Mevo', ' we/wij' of ' ons/onze' biedt hardwareproducten van het merk Mevo, waaronder camera's en accessoires van Mevo® (gezamenlijk 'Hardwareproducten'). In dit document (de 'Overeenkomst') worden de beperkte garanties beschreven die we aanbieden en de verkoopvoorwaarden voor Hardwareproducten die we rechtstreeks verkopen.

1. Verkoopvoorwaarden voor rechtstreekse verkoop

1.1 Mevo kan Hardwareproducten rechtstreeks verkopen. U moet Mevo de prijzen betalen die worden weergegeven bij het afrekenen (voor website-aankopen) of in uw inkooporder, indien van toepassing, plus toepasselijke belastingen en verzend- en administratiekosten.

1.2 Het eigendomsrecht gaat over bij levering van het item aan de vervoerder van Mevo. Zodra de eigendomstitel is gepasseerd, aanvaardt u het risico van verlies of beschadiging. Er wordt geen eigendom overgedragen van software die op een Hardwareproduct is geïnstalleerd. Vooraf geïnstalleerde software (inclusief updates) valt uitsluitend onder de gebruiksrechtovereenkomst die bij de software is geleverd of, indien een dergelijke licentie niet wordt verstrekt, onder de Servicevoorwaarden van Mevo .

1.3 U mag geen hardwareproducten van ons kopen met het oog op wederverkoop of export zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen bestellingen annuleren waarvan we redelijkerwijs aannemen dat ze bedoeld zijn voor ongeoorloofde doorverkoop of export. Erkende dealers moeten zich aan ons Beleid voor wederverkopers houden.

2. Restitutiebeleid van 30 dagen voor rechtstreekse aankopen van Mevo-camera's

2.1 Afhankelijk van de bepalingen en voorwaarden hiervan hebben personen die in aanmerking komende Mevo-camera's rechtstreeks van mevo.com kopen dertig (30) dagen vanaf de datum van aankoop om de Mevo-camera te retourneren voor een terugbetaling onder aftrek van verzend- en administratiekosten ('Restitutiebeleid').

2.2 Als de verpakking geopend is, kunnen we een restockingkosten in rekening brengen die gelijk is aan 20% van de aankoopprijs. Als het geretourneerde item beschadigd is (en niet wordt gedekt door de Beperkte garantie) of onderdelen of documentatie mist, kunnen we de terugbetaling weigeren of verlagen. Als u een Mevo-camera via een externe leverancier koopt, raadpleegt u het restitutiebeleid van die leverancier.

2.3 Om een terugbetaling aan te vragen, moet u de retourinstructies volgen zoals uiteengezet in Sectie 6 en het item binnen dertig (30) dagen na uw aankoop naar ons opsturen. Voor alle duidelijkheid: u wordt geacht het item te hebben verzonden op de datum waarop u het aflevert bij een vervoerder in overeenstemming met onze retourinstructies.

2.4 De volgende items komen niet in aanmerking onder ons Restitutiebeleid:

 • Items die zijn verkocht als onderdeel van een bundel met software of SaaS-producten (Software-as-a-Service) en die niet apart geprijsd waren
 • Items die zijn verkocht aan een gefactureerd account
 • Items die gratis of op demo-basis zijn verstrekt
 • Eerder gebruikte of 'AS IS'-items die als zodanig zijn aangeduid
 • Items waarvoor een speciale aanbieding geldt en waarvoor geen terugbetaling wordt verleend
 • Items die zijn gekocht voor wederverkoop of export
 • Niet-camera-accessoires (zoals een case of standaard).

2.5 U ontvangt een terugbetaling via uw betaalmethode of per cheque. Houd er rekening mee dat de terugbetaling 2 tot 4 weken duurt. Alle terugbetaalde bedragen worden, naar keuze van Mevo, in Amerikaanse dollars of in uw lokale valuta betaald.

3. Beperkte garantie voor Hardwareproducten

3.1 Afhankelijk van de bepalingen en voorwaarden hiervan, garandeert Mevo aan elke persoon die een in aanmerking komend Hardwareproduct rechtstreeks van Mevo of een van zijn geautoriseerde dealers koopt, dat het item vrij zal zijn van materiaal- of fabricagefouten (de 'Beperkte garantie') voor de volgende perioden:

Hardwareproduct Beperkte garantieperiode
Mevo- en Mevo Plus-camera's 1 jaar
Alle andere Hardwareproducten die niet elders zijn gespecificeerd of inbegrepen 90 dagen

3.2 De beperkte garantie gaat in op de datum van aankoop. Als Mevo een gerepareerd of vervangen item levert op grond van de Beperkte garantie, loopt de garantieperiode door gedurende de oorspronkelijke periode van één jaar of negentig (90) dagen nadat u het gerepareerde of vervangende item hebt ontvangen, afhankelijk van welke periode het langst is.

3.3 Wanneer een Hardwareproduct niet voldoet aan de Beperkte garantie, zal Mevo, naar eigen goeddunken, (a) het item repareren; (b) het item vervangen door een nieuw of refurbished item; (c) het item vervangen door een vervangend item dat gelijkwaardige functionaliteit biedt (maar alleen als het geretourneerde item niet langer op voorraad is); of (d) de werkelijk door u betaalde bedragen terugbetalen (alleen voor items die rechtstreeks door Mevo worden verkocht). Dit is uw enige verhaal onder de Beperkte garantie.

3.4 Om een beroep te doen op de Beperkte garantie, moet u de retourinstructies in Sectie 6 volgen en het Hardwareproduct naar ons verzenden op of vóór het einde van de garantieperiode. Voor alle duidelijkheid: u wordt geacht het item te hebben verzonden op de datum waarop u het aflevert bij een vervoerder in overeenstemming met onze retourinstructies.

3.5 Elk door Mevo aangeboden Hardwareproduct komt in aanmerking voor deze Beperkte garantie, op voorwaarde dat deze Beperkte garantie niet van toepassing is op:

 • Software die op een Hardwareproduct is geïnstalleerd, ongeacht of deze vooraf is geïnstalleerd of later is geïnstalleerd;
 • Verbruiksonderdelen;
 • Cosmetische onvolkomenheden;
 • Schade veroorzaakt door u of een derde partij, door een ongeluk, verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of blootstelling aan een ongeschikte omgeving;
 • Schade veroorzaakt door natuurrampen of stroompieken;
 • Defecten veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van normale veroudering van het Hardwareproduct;
 • Items die op basis van informatie die Mevo van de relevante overheidsinstanties ontvangt, zijn gestolen en waarvan u op geen enkele manier kunt bewijzen dat u de koper bent (bijv. door het tonen van een aankoopbewijs);
 • Items waarvan het serienummer is beschadigd of verwijderd; of
 • Items waarvoor u niet volledig hebt betaald of die gratis of als demonstratie-item aan u zijn verstrekt.

3.6 Garantiereparaties worden uitgevoerd in onze faciliteiten in New York City. U bent verantwoordelijk voor de betaling van reparaties die onder de garantie vallen. Houd er rekening mee dat reparatie 4 tot 6 weken kan duren.

4. Wettelijke garanties

De wet van het rechtsgebied (bijv. de staat of het land) waar u een hardwareproduct hebt gekocht, kan wettelijke garanties bieden die verder gaan dan de garanties in deze overeenkomst. Voor zover deze garanties van toepassing zijn en er geen afstand van kan worden gedaan, zal Mevo zich hieraan houden.

5. Reparaties die buiten de garantie vallen

Voor schade of defecten die niet onder de Beperkte garantie vallen, kunt u contact met ons opnemen om te informeren naar reparatieopties. Als Mevo vaststelt dat een geretourneerd hardwareproduct niet onder de Beperkte garantie valt, neemt Mevo contact met u op om (eventuele) reparatieopties te bespreken. Mevo kan weigeren om een Hardwareproduct te repareren. Indien Mevo een Hardwareproduct wil en kan repareren, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. Als u de opgegeven vergoeding accepteert en betaalt, zal Mevo alle commercieel redelijke inspanningen leveren om het item te repareren en te retourneren. U moet alle verzend- en administratiekosten betalen voor reparaties die niet onder de garantie vallen.

6. Procedures voor het retourneren van producten

6.1 Wilt u een hardwareproduct retourneren (voor terugbetaling of reparatie), dan moet u eerst contact met ons opnemen om een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) te verkrijgen. Raadpleeg onze contactgegevens in Sectie 10 .

6.2 U moet alle gevraagde informatie verstrekken in het formulier dat wij u ter beschikking stellen. Nadat u het formulier hebt ingevuld, krijgt u van ons retourinstructies. U moet deze instructies volgen. Als het item een apparaat met opslagmedia is, moet u persoonlijke of vertrouwelijke informatie verwijderen en een back-up maken van alle gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of blootstelling van gegevens.

6.3 Als Mevo vaststelt dat u niet in aanmerking kwam voor het Restitutiebeleid of de Beperkte garantie, moet u aan Mevo de verzendkosten vergoeden.

7. Garantiebeperkingen

7.1 BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, GEEFT MEVO GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES . Geen enkele wederverkoper, agent of werknemer van Mevo is gemachtigd om de Beperkte garantie te voorzien van een wijziging, uitbreiding of toevoeging. Mevo garandeert onder andere niet dat:

 • het Hardwareproduct past bij uw behoeften;
 • de werking van het Hardwareproduct, afzonderlijk of in combinatie met andere producten of services die wij aanbieden, ononderbroken of foutloos zal zijn;
 • Het Hardwareproduct werkt met alle producten of software van derden, met uitzondering van de besturingssystemen en/of webbrowsers die op de verpakking staan vermeld; of
 • Mevo blijft het Hardwareproduct ondersteunen of maakt andere producten en services die hiermee compatibel zijn.

7.2 VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS MEVO NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS VAN DERDEN TEGEN U; VERLIES OF BLOOTSTELLING VAN GEGEVENS; LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUIST HARDWAREGEBRUIK; SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE; VERLIES VAN BUSINESS, INKOMSTEN, KOSTENBESPARINGEN, WINST OF GOODWILL; OF SCHADE DIE HET BEDRAG OVERSCHRIJDT DAT U DAADWERKELIJK VOOR HET HARDWAREPRODUCT OF DE HARDWAREPRODUCTEN HEBT BETAALD.

8. Klantinformatie

Bij de aankoop van Hardwareproducten en/of het aanvragen van een terugbetaling, reparatie met beperkte garantie of een andere service, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke informatie, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen deze informatie onder andere gebruiken om uw verzoeken uit te voeren, producten terug te roepen, veiligheidsmededelingen te doen en software- of firmware-updates te leveren (indien van toepassing). We kunnen je informatie delen met erkende leveranciers (bijv. leveringsbedrijven) om aan de voorafgaande doeleinden te voldoen. Raadpleeg ons Privacybeleidvoor meer informatie.

9. Algemene voorwaarden

Deze Overeenkomst bevat de volledige instemming van de partijen met betrekking tot het onderwerp en wordt beheerst door de wet van de staat New York zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen Elk geschil tussen u en Mevo dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of een Hardwareproduct, zal worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in New York County, New York. BIJ EEN DERGELIJKE ACTIE ZIEN ZOWEL U ALS MEVO ONHERROEPELIJK AF VAN ELKE RECHT OP EEN JURYPROCES. Als een voorwaarde van deze overeenkomst als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aangetast.

10. Contactinformatie

Neem voor vragen over ondersteuning, terugbetaling en garantie contact met ons op via:

Mevo-ondersteuning:
E-mail ons hier
Vul dit formulier in voor het retourneren van camera's

Postadres voor kennisgevingen (niet voor retourzendingen): Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn, New York 11205