Mevos forhandlerpolicy

SIST OPPDATERT: 29. MARS 2019

Mevo Inc. og dets datterselskaper («Mevo», «vi» eller «oss») produserer og selger maskinvareenheter som Mevo®-kameraer og tilbehør (samlet kalt «produkter»). Denne Mevo-forhandlerpolicyen («retningslinjene») gjelder enheter som selger produktene våre til sluttbrukerkunder (hver slik salgsenhet, en «forhandler») og er ment å beskytte Mevos omdømme og å skape et rimelig videresalgsmiljø for produktene.

1. Priser

Forhandlere står fritt til å fastsette utsalgsprisen for produktene de selger. Mevo fører en produsents veiledende utsalgspris («MSRP») for hvert produkt. MSRP tilsvarer produktets ikke-nedsatte pris, som oppgitt på nettsider som eies og drives av Mevo (for eksempel mevo.com). Mevo fører også en minste/høyeste annonsert pris («MAP») for hvert produkt. MAP er lik gjeldende MSRP.

2. Minste/høyeste annonsert pris

2.1 MAP-policy

Hvis en forhandler ønsker å annonsere for et produkt, må den vise MAP eller ingen pris i annonser. Hvis Mevo godkjenner en rabatt, gir en rabatt eller tilbyr et produkt med rabatt på nettsider de eier og driver, kan en forhandler annonsere produktet til rabattert pris, men bare for rabattperioden og med vilkårene tilknyttet rabatten (hvis mulig), som må opplyses i annonsen.

2.2 Annonse

Uttrykket «annonse» skal tolkes bredt og omfatter enhver brosjyre, pamflett, flyer, mailer, katalog, annonse i ethvert medium (f.eks. trykksak, reklametavle, radio, tv, Internett (inkludert skjerm-, video- og søkeannonser) osv.), e-post, skilting og varemesseartikler.

2.3 Tillatte praksiser

Mevos MAP-retningslinjer forbyr ikke salg over eller under MAP-priser («ikke-MAP-priser») og skal ikke tolkes på en måte som begrenser en forhandlers mulighet til å bestemme utsalgspriser. For å rydde tvil av veien:

2.3.1. Fysiske butikker: Priser som ikke er MAP-priser kan vises i en fysisk butikk, inkludert på skjermer, på emballasjen og på kjøpsstedet, men ikke på utsiden av butikken eller området utenfor butikken.

2.3.2. E-handel:Et detaljhandelsnettsted må vise MAP-pris eller ingen pris før kunden har vist tydelig interesse for å kjøpe det spesifikke produktet, og da kan ikke-MAP-prisen vises (f.eks. en knapp som sier «klikk her for å vise gjeldende pris»).

2.3.3. Generelle reklamekrav: Mevos MAP-retningslinjer forbyr ikke standard tekst, som for eksempel «gode tilbud» eller «lave priser», forutsatt at annonsen ikke oppgir eller antyder at et spesifikt produkt kan kjøpes til priser som ikke er MAP.

3. Restriksjoner for kanalsalg

3.1 Territorium

Forhandlere kan bare selge produkter til kunder innenfor sine geografiske områder.

3.2 Kun salg til sluttbrukere

Med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Mevo, må forhandlere selge produktene direkte til sluttbrukerkunder og ikke til andre forhandlere.

3.3 Ingen nettmarkeder for tredjeparter

Hvis forhandlere ønsker å selge produkter på nettet, må de gjøre det via nettsteder de eier og driver selv, med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Mevo skriftlig. De skal ikke selge produkter gjennom noen tredjeparts markedsplass på nettet, for eksempel Amazon eller eBay, eller andre lignende elektroniske tjenester.

4. Immateriell eiendom

Forhandlere må innhente skriftlige forhåndsgodkjenning fra Mevo for å bruke deres varemerker og reklamemateriale i produktannonser. Mevo kan levere forhåndsgodkjente annonser og relaterte artikler. Så lenge forhandleren følger denne policyen og andre retningslinjer for merkevarer som Mevo måtte levere, kan forhandleren bruke slikt materiale (uten endringer) i annonseringen av produktene.

5. Juridisk samsvar

Forhandlere må overholde alle gjeldende lover når det gjelder salg og annonsering av produktene. Blant annet:

  • Ikke fremsette falske eller misvisende påstander eller bruk villedende salgstaktikk.
  • Hvis du sender e-post til kunder, må du overholde CAN-SPAM (og andre lignende lover).
  • Hvis du er på nettet, må du publisere en personvernerklæring og overholde den.
  • Bruk kun kjente og klarerte betalingsleverandører, og sørg for at kredittkorttransaksjoner går gjennom en PCI-kompatibel betalingsløsning (dvs. når kredittkortnumrene ikke samles inn av selgeren).
  • Påse at kundeinformasjon (for eksempel navn og leveringsadresse) lagres sikkert, brukes og deles kun for oppfyllelse av ordre og slettes når det ikke lenger er nødvendig for et legitimt forretningsformål.

6. Håndheving

6.1 Forhandlere som ikke overholder vilkårene i disse retningslinjene (inkludert MAP-retningslinjene og kanalbegrensninger), er ikke kvalifisert for å motta penger eller refusjon for reklame og kan ikke bruke Mevos immaterielle rettigheter til å annonsere for produktene. I tillegg forbeholder Mevo seg retten til å suspendere eller utsette levering av produkter eller slutte å forsyne forhandlere som gjentatte ganger misligholder policyen.

6.2 Forhandlere kan ikke omgå noen av vilkårene i denne policyen på noen måte. Vi vil tolke policyen på en måte som overholder ånden i restriksjonene. Ingen forsømmelse eller forsinkelse fra Mevos side skal anses som et fraskrivelse av noen rettighet. Mevo forbeholder seg retten til når som helst å suspendere eller endre disse retningslinjene.