Mevos tjenestevilkåravtale

SIST OPPDATERT: 29. MARS 2019

Denne Mevo vilkår for brukavtalen» eller «vilkår for bruk») inngås mellom Mevo Inc. («Mevo», «vi», «oss» eller «vår») og deg, vår kunde («degEller «din»). Mevo leverer tjenester gjennom våre eide og drevne nettsteder og programmer (samlet kalt «tjenestene»). Denne avtalen regulerer din bruk av våre tjenester.

1. Godkjennelse

Ved å opprette en konto, foreta et kjøp, laste ned programvaren vår eller på annen måte besøke eller bruke tjenestene våre, godtar du denne avtalen og samtykker i å inngå kontrakt med oss elektronisk.

Hvis du er en annen enhet enn en fysisk person, må personen som registrerer kontoen eller på annen måte bruker tjenestene våre, ha fullmakt til å binde enheten. I denne sammenhengen betyr «deg» både enheten og alle personer som har fullmakt til å få tilgang til kontoen.

Vi kan oppdatere denne avtalen ved å legge ut en revidert versjon på nettsiden vår. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre, godtar du enhver revidert avtale.

Denne avtalen inkluderer vår personvernerklæring og tilleggene oppført i paragraf 10 nedenfor. Les vår personvernerklæring for å finne ut mer om informasjonen vi samler inn fra deg, hvordan vi bruker den og hvem vi deler den med.

2. Våre produkter og tjenester

Med forbehold for vilkårene i dette, gir vi deg tilgang til tjenestene våre. Dette inkluderer retten til å strømme videoer du har rett til å direktestrømme og bruke all relatert funksjonalitet vi tilbyr.

2.1 Tilgjengelighet av funksjoner

Funksjonene som er tilgjengelige for deg, kan bli endret fra tid til annen og kan avhenge av din bruk av våre integrasjoner med nettsteder som drives av andre. Nettstedsoperatøren, ikke Mevo, er eneansvarlig for innholdet derav, og din bruk av hvert slikt nettsted vil være underlagt tjenestevilkårene. Vi kan når som helst deaktivere integrering med tredjepart, med eller uten varsel.

2.2 Nedlastbar programvare

Vi kan tilby programmer for enheter («Apps») direkte eller gjennom tredjepartsbutikker, for eksempel iOS og Android. Med forbehold om at du overholder vilkårene i denne avtalen, gir Mevo deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å laste ned og bruke appene. Vi kan samle inn, bruke og overføre informasjon om din bruk av appene som beskrevet i vår personvernerklæring. Du kan velge å la oss få tilgang til visse data på enheten din (for eksempel kamerabilder) eller å aktivere visse funksjoner, for eksempel posisjonstjenester. Vi kan tillate at du begrenser innsamlingen av visse data i appens personverninnstillinger.

Vi kan tillate at du kjøper varer eller abonnementer i Apps. Når du foretar slike kjøp, blir du fakturert av applattformen, ikke av oss. For å slå av automatisk fornyelse av abonnementer går du til plattformens kontoinnstillinger. Eventuelle faktureringshenvendelser må rettes til applattformen.

Vi kan oppdatere Apps innimellom for å legge til nye funksjoner og/eller rette feil. Du skal påse at du bruker den nyeste versjonen av appen som er kompatibel med enheten din. Vi kan ikke garantere at du vil kunne bruke den nyeste versjonen av appen på enheten din.

Når det gjelder våre apper kun for iOS skal Apple, Inc. («Apple») anses som en tilsiktet tredjepartsmottaker av dette Mevo-apptillegget, og Mevo, ikke Apple, skal være ansvarlig for å oppfylle alle forpliktelser knyttet til driften av våre apper for iOS eller tvOS, bortsett fra eventuelle forpliktelser som følger av Apples kontrakter med deg.

2.3 Maskinvare

Salg av maskinvare, for eksempel vårt Mevo-kamera og tilbehør, er underlagt vår salgsavtale om maskinvare, begrenset garanti og refusjonsregler .

3. Kontoer

Registrering: Du kan opprette en konto for å bruke visse funksjoner vi tilbyr. For å gjøre dette må du oppgi en e-postadresse. Du samtykker i å motta varsler fra Mevo på denne e-postadressen.

Organisasjonskontoer: I den grad du (a) er et offentlig statlig føderalt organ i USA, (b) som bruker tjenestene våre til offentlige formål og (c) er forhindret ved lov, forskrift, regel eller forskrift fra å godta alle bestemmelsene i vilkår for bruk, vil ikke skadesløsholdelsesklausulene (paragraf 6.2) samt lovvalg og valg av spillested (paragraf 10) gjelde for deg.

Aldersgrense: Du må være minst 13 år for å opprette en konto. Hvis du bor i EU, må du være minst 16 år gammel. Hvis du ønsker å bruke tjenestene til et kommersielt formål, må du være minst 18 år gammel. Hvis du er over minstealderen, men fremdeles er mindreårig i din jurisdiksjon, må du ha din foresattes tillatelse. La vedkommende lese denne avtalen med deg og samtykke til den før du fortsetter.

Foreldre og foresatte: Ved å gi barnet ditt tillatelse godtar du vilkårene i denne avtalen på vegne av barnet ditt. Du er ansvarlig for å overvåke og føre tilsyn med barnets bruk. Hvis barnet ditt enten er under minstealder eller ikke har din tillatelse, må du kontakte oss umiddelbart slik at vi kan deaktivere tilgangen.

Kontosikkerhet: Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din, inkludert uautorisert aktivitet. Du må ivareta konfidensialiteten til kontolegitimasjonen din. Hvis du bruker en datamaskin som andre har tilgang til, må du logge av kontoen etter hver økt. Hvis du blir oppmerksom på uautorisert tilgang til kontoen din, må du endre passordet og varsle oss umiddelbart.

4. Policy for akseptabel bruk

Vi kan tillate at du laster opp, direktestrømmer, sender inn eller publiserer (samlet kalt å «sende») innhold som videoer, opptak, bilder og tekst (samlet, «innhold»). Du må sørge for at innholdet ditt og oppførselen din overholder policyen for akseptabel bruk som er beskrevet i denne paragraf 4. Mevo kan (men er ikke forpliktet til å) overvåke kontoen, innholdet og atferden din, uavhengig av personverninnstillingene dine. Mevo kan iverksette alle nødvendige tiltak for å håndheve sine rettigheter, inkludert fjerning av bestemte videoer eller suspendering eller fjerning av kontoen din.

4.1 Opphavsrett

Du kan bare laste opp innhold som du har rett til å laste opp og dele. Opphavsrettsinnehavere og deres agenter kan sende Mevo en varsel om fjerning av påstått krenkende materiale som er tilgjengelig på Mevos nettjeneste.

4.1.1 DMCA-policy

Mevo vil straks fjerne materialer i henhold til Digital Millennium Copyright Act («DMCA») når de blir behørig varslet om at materialet krenker en tredjeparts opphavsrett. Vi vil på forskriftsmessig måte avslutte kontoen til personer som gjentatte ganger krenker opphavsretten.

Når du sender inn en forespørsel, må du påse at varselet er fullstendig og at uttalelsene er korrekte. Hvis vi ber om ytterligere informasjon som er nødvendig for å gjøre varselet komplett, må du oppgi denne informasjonen umiddelbart. Hvis du ikke oppgir nødvendig informasjon, er det ikke sikkert at henvendelsen blir viderebehandlet.

4.1.2 Merknader om DMCA-fjerning

For å be om fjerning av materiale basert på brudd på opphavsretten, må du sende inn en melding som inneholder følgende:

 1. Navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse
 2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder er blitt krenket.
 3. En beskrivelse av hvor hos Mevo materialet du hevder krenker opphavsretten finnes, tilstrekkelig til at Mevo kan finne materialet (f.eks. nettadressen til videoen).
 4. En erklæring om at du er i god tro om at bruken av det opphavsrettsbeskyttede verket ikke er godkjent av opphavsrettseieren, dennes representant eller loven.
 5. En uttalelse fra deg UNDER ED om at informasjonen i varselet er korrekt og at du er opphavsrettslig eier eller autorisert til å opptre på opphavsrettseiers vegne.
 6. Din elektroniske eller fysiske signatur.

Du kan sende inn dette varselet via e-post eller vanlig post.

Mevo kan fremlegge varsler for berørte brukere og tredjepartsdatabaser som samler inn informasjon om fjerning på grunn av opphavsrett.

4.1.3 DMCA-innsigelser

Hvis du er en Mevo-bruker som ønsker å protestere mot fjerning av materiale forårsaket av en DMCA-fjerning, må du sende inn en innsigelse som inneholder følgende:

 1. Ditt navn, adresse og telefonnummer.
 2. En beskrivelse av materialet som ble fjernet og stedet der det tidligere ble vist på Mevo-tjenesten (f.eks. nettadressen til videoen).
 3. En erklæring UNDER ED om at du er i god tro om at materialet ble fjernet eller deaktivert på grunn av misforståelse eller forveksling.
 4. En erklæring om at du godtar jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen i rettskretsen for adressen din, eller hvis adressen din er utenfor USA, en rettskrets der du finner Mevo (United States District Court for the Southern District of New York), og at du vil godta forkynnelse fra personen som sendte inn det opprinnelige DMCA-varselet, eller en representant for vedkommende.
 5. Din elektroniske eller fysiske signatur.

Du kan sende inn dette varselet via e-post eller vanlig post.

Mevo vil videresende en eventuell fullstendig innsigelse til personen som sendte inn det opprinnelige DMCA-varselet. Opphavsrettsinnehaveren(e) kan velge å anke søksmål mot deg for krenkelse av opphavsretten. Hvis vi ikke mottar melding om at et slikt søksmål har blitt reist innen ti (10) virkedager etter at vi har gitt beskjed om innsigelsen, kan vi gjenopprette materialet det er protestert mot. Frem til den tiden vil materialene forbli fjernet.

4.2 Innholdsbegrensninger

Du kan ikke sende inn innhold som:

 • Krenker tredjeparts opphavsrett eller andre rettigheter (f.eks. varemerker, personvernrettigheter osv.),
 • Er seksuelt provoserende (for eksempel pornografi) eller foreslår kjøp/salg av sex,
 • Er hatefull, ærekrenkende eller diskriminerende eller oppmuntrer til hat mot noen enkeltperson eller gruppe,
 • Fremmer eller støtter terror- eller hatgrupper,
 • Utnytter mindreårige,
 • Skildrer ulovlige handlinger eller ekstrem vold,
 • Gir instruksjoner om hvordan du monterer eksplosive/brannstiftende innretninger eller hjemmelagde/improviserte skytevåpen,
 • Skildrer dyremishandling eller ekstrem vold mot dyr,
 • Fremmer falske eller tvilsomme forretningsordninger eller foreslår en ulovlig transaksjon eller
 • Bryter gjeldende lovgivning.

4.3 Etiske retningslinjer

Når du bruker tjenestene våre, kan du ikke:

 • Bruke et støtende skjermnavn (f.eks. provoserende språk) eller avatar (f.eks. med nakenhet),
 • Handle på en bedragersk måte eller utgi deg for å være en annen person eller organisasjon,
 • Trakassere eller forfølge personer,
 • Skade eller utnytte mindreårige,
 • Distribuere «søppelpost» i noen form eller bruke villedende metadata,
 • Samle inn personopplysninger om andre,
 • Gå inn på andres konto uten tillatelse,
 • Delta i ulovlig aktivitet,
 • Legge inn videospilleren vår på, eller gi koblinger til, nettsteder med innhold som er forbudt i henhold til paragraf 4.2 eller
 • Få eller oppmuntre andre til å gjøre noe av ovenstående.

4.4 Forbudte tekniske tiltak

Du må ikke:

 • Unntatt når loven tillater det eller det er tillatt av oss: skrape, reprodusere, omfordele, opprette avledede verk fra, dekompilere, omforme, endre, arkivere eller demontere noen del av tjenestene våre, eller forsøke å omgå noen av våre sikkerhetstiltak, hastighetsbegrensende, filtrering eller tiltak for håndtering av digitale rettigheter,
 • Sende inn skadelig program, skript eller kode;
 • Sende et urimelig antall henvendelser til serverne våre eller
 • Utføre andre tiltak for å manipulere, forstyrre eller skade tjenestene våre.

4.5 Begrensede brukere

Du kan ikke opprette en konto hvis du er medlem av en terror- eller hatgruppe. Du kan ikke kjøpe varer eller tjenester fra oss hvis du bor i et land som er underlagt et omfattende amerikansk sanksjonsprogram eller er en Specifically Designated National (SDN) utpekt av USA. Finansdepartementet.

5. Lisenser gitt av deg

Som mellom deg og Mevo, eier du og vil beholde alle immaterielle rettigheter i og til innholdet du sender inn. For å kunne la Mevo strømme innholdet ditt, gir du Mevo tillatelsene som er angitt nedenfor.

5.1 Ditt videoinnhold

Ved å sende inn en video gir du Mevo tillatelse til å:

 • Strømme videoen til sluttbrukere,
 • Legge inn videoen på tredjepartsnettsteder,
 • Distribuere videoen via API-ene våre,
 • Gjøre videoen tilgjengelig for nedlasting,
 • Transkode videoen (opprette komprimerte versjoner av videofilen som er optimaliserte for strømming) og
 • Generere stillbilder (dvs. «miniatyrbilder») fra videoen din for å representere den (hvis du ikke har valgt en).

Ved å gi tredjeparter tilgang til videoen din, gir du hver enkelt slik person tillatelse til å strømme (og/eller laste ned eller legge inn) videoen. I forbindelse med denne paragraf 5.1 inkluderer videoen tittelen, beskrivelsen, kodene og andre metadata.

Lisensperioden begynner når du sender videoen til Mevo og slutter når du eller Mevo sletter den; forutsatt at Mevo kan oppbevare arkivkopier: (a) i en begrenset periode i tilfelle du ønsker å gjenopprette den, (b) når videoen er gjenstand for en varsel om fjerning eller annet juridisk krav eller (c) når Mevo i god tro mener at de er juridisk forpliktet til å gjøre det.

5.2 Kontoprofil

Du gir Mevo tillatelse til å bruke ditt navn, din likhet, biografi, varemerker, logoer eller andre identifikatorer som brukes av deg i kontoprofilen din med det formål å vise slike egenskaper for publikum eller publikummet du har spesifisert. Du kan tilbakekalle ovenstående tillatelse ved å slette kontoen din.

5.3 Annet innhold; Tilbakemelding

Innhold som ikke dekkes av lisensene angitt i paragraf 5.1 eller 5.2, skal være underlagt denne paragraf 5.3 (f.eks. tekst du legger inn i kommentarer). Du gir Mevo en evig og ugjenkallelig rett og lisens til å kopiere, overføre, distribuere, offentlig fremføre og vise slikt innhold gjennom elektroniske midler i forbindelse med våre tjenester. Hvis du fremsetter forslag til Mevo om forbedringer eller produkter eller tjenester, kan Mevo bruke forslagene dine uten kompensasjon for deg.

5.4 Lisensenes omfang

Alle lisenser gitt av deg i denne paragraf 5: (a) er ikke-eksklusive, verdensomspennende og royaltyfrie, (b) omfatter retten til og lisensen til å kopiere, bruke, distribuere, offentlig fremføre og vise det lisensierte verket for formålene angitt ovenfor og (c) inkluderer alle nødvendige rettigheter og lisenser for å la oss utøve våre rettigheter og utføre våre forpliktelser. Ved å gi disse lisensene frafaller du eventuelle såkalte “moralske rettigheter” du måtte ha. Ingenting i denne avtalen skal anses som en «lisensvilkår» som gjelder Mevo; snarere vil ethvert brudd på et vilkår fra Mevo herav, på det meste medføre krav om kontraktsbrudd. Alle lisenser gitt i dette dokumentet kommer i tillegg til andre lisenser du gir (f.eks. en Creative Commons-lisens).

6. Dine forpliktelser

6.1 Fremstillinger og garantier

For hver innholdsdel du sender til eller gjennom Mevo, fremstiller og garanterer du at:

 • Du har rett til å sende innholdet til Mevo og innvilge lisensene i dette dokumentet,
 • Mevo trenger ikke å innhente lisenser fra tredjepart eller betale royaltyer til tredjepart med hensyn til strømming eller annen tillatt distribusjon av innholdet,
 • Innholdet krenker ikke og kommer ikke til å krenke tredjeparts rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter og
 • Innholdet er i samsvar med denne avtalen og all gjeldende lovgivning.

6.2 Skadesløsholdelse

Du skal forsvare og holde Mevo og dets datterselskaper, foreldre, tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ansatte, ansatte og agenter skadesløse mot alle søksmål fra tredjeparter som oppstår som følge av: (a) innholdet du sender til eller gjennom tjenestene og (b) påstander om handlinger eller unnlatelser fra deg som (uansett om det er påvist) vil utgjøre et brudd på denne avtalen.

7. Periode og oppsigelse

Denne avtalen begynner første gang du bruker tjenestene våre og fortsetter så lenge du bruker tjenesten eller har en konto hos oss, avhengig av hva som er lengst. Mevo kan når som helst si opp denne avtalen ved å gi tretti (30) dagers skriftlig varsel, og brukerne kan når som helst si opp ved å slette kontoen.

Hvis du bryter denne avtalen, kan Mevo etter eget valg: (a) avslutte denne avtalen umiddelbart, med eller uten skriftlig forhåndsvarsel eller (b) suspendere, slette eller begrense tilgangen til kontoen din eller innhold i den. Hvis Mevo sletter kontoen din for brudd, kan du ikke registrere deg på nytt.

Ved eventuell oppsigelse eller utløp vil følgende paragrafer overleve: Paragraf 6.2 (Skadesløsholdelse), paragraf 8 (Ansvarsfraskrivelse), paragraf 9 (Ansvarsbegrensning) og paragraf 10 (Generelle bestemmelser).

8. Ansvarsfraskrivelse

MEVO LEVERER TJENESTENE «SOM DE ER» OG «SÅFREMT TILGJENGELIGE». DU BRUKER TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO. Du må oppgi din egen enhet og internettilgang.

BORTSETT FRA SOM UTTRYKKELIG ANGITT HERI, OG I DEN UTSTREKNING SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER MEVO SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. Blant annet gir Mevo ingen antagelser og garantier for:

 • At tjenestene våre, eller deler av dem, vil være tilgjengelige eller tillatte i din jurisdiksjon, uavbrutte eller feilfrie, eller tilgjengelige fra alle enheter eller nettlesere,
 • Når det gjelder innhold sendt inn av brukerne våre,
 • At enhver løsning for geofiltrering eller håndtering av digitale rettigheter som vi tilbyr, vil være effektiv,
 • At tjenestene våre vil oppfylle dine forretnings- eller faglige behov,
 • At vi vil fortsette å støtte en bestemt funksjon eller opprettholde bakoverkompatibilitet med tredjeparts programvare eller enheter eller
 • Med hensyn til tredjeparts nettsteder og ressurser.

9. Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD DET TILLATES VED GJELDENDE LOV: (A) MEVO SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNINGER, INKLUDERT ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, GOODWILL, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP, OG (B) MEVOS SAMLEDE ANSVAR FOR DEG, UNNTATT FOR MEVOS EVENTUELLE KONTRAKTMESSIGE BETALINGSFORPLIKTELSER I DET FØLGENDE, SKAL IKKE OVERSTIGE BELØPENE DU HAR BETALT MEVO I LØPET AV DE TOLV (12) MÅNEDENE FORUT FOR DITT/DINE KRAV ELLER ETT HUNDRE DOLLAR (USD 100), AVHENGIG AV HVA SOM ER HØYEST.

10. Generelle bestemmelser

Lovvalg: Denne avtalen vil være underlagt lovene i staten New York og USA (med hensyn til saker som er underlagt føderal jurisdiksjon, for eksempel opphavsrett), uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter.

Valg av arena; Jury Trial Waiver: Ethvert søksmål relatert til denne avtalen eller bruken av tjenestene våre må innledes ved statlige eller føderale domstoler i New York County, New York State, USA; du samtykker i at disse domstolene har eksklusiv domsmakt. VED ALLE SLIKE SØKSMÅL VIL BÅDE MEVO OG DU FRASKRIVE SEG RETTEN TIL EN PROSESS MED JURY.

Reservering av rettigheter, separering, force majeure: Mevo forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er oppgitt i dette dokumentet. Mevos rettigheter og rettsmidler er kumulative. Ingen forsømmelse eller forsinkelse fra Mevos side i å utøve noen rettigheter vil frafalle enhver videre utøvelse av denne retten. Hvis noen vilkår i denne avtalen blir funnet ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil det vilkåret bli begrenset eller opphevet. Mevo skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller feil forårsaket av en force majeure-hendelse.

Forhold: Du og Mevo er uavhengige leverandører av hverandre; ingen av partene er en agent, partner eller samarbeidspartner for den andre. Denne avtalen binder partene og deres etterfølgere, personlige representanter og oppdragsgivere. Du kan ikke overføre denne avtalen til noen som har fått sin konto avsluttet av Mevo eller som har forbud mot å registrere seg; enhver slik overdragelse vil være ugyldig.

Tredjeparter: Med våre apper kan du gjennomføre direktestrømming via tredjepartsplattformer. Din bruk av disse plattformene er underlagt vilkårene for de respektive plattformene. Vi gir ingen antagelser eller garantier for slike tjenester. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt heri, er det ingen ting i denne avtalen som gir tredjepart rettigheter.

Hele avtalen. Denne avtalen utgjør partens samlede forståelse og erstatter all tidligere forståelse av innholdet og kan ikke endres bortsett fra i samsvar med paragraf 1 eller i et dokument utarbeidet av autoriserte representanter for Mevo. Hvis du har en signert avtale med Mevo, vil eventuelle motstridende vilkår i denne avtalen ha forrang fremfor vilkårene i denne avtalen, men bare med hensyn til emnet for den avtalen.

Tillegg: Denne avtalen omfatter følgende dokumenter (og ingen andre) ved henvisning:

Varsler: Du må sende varsler av juridisk art til oss via e-post eller til:

Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn NY 11205