Mevo salgsavtale for maskinvare, begrenset garanti og refusjonspolicy

SIST OPPDATERT: 29. MARS 2019

Mevo Inc.Mevo», «vi» eller «vår») tilbyr Mevo-merkede maskinvareprodukter, inkludert Mevo®-kameraer og tilbehør (samlet kalt «Maskinvareprodukter»). Dette dokumentet («avtalen») beskriver de begrensede garantiene vi tilbyr og salgsbetingelsene for maskinvareprodukter som selges direkte.

1. Salgsbetingelser for direkte kjøp

1.1 Mevo kan selge maskinvareprodukter til deg direkte. Du må betale Mevo prisene som vises i kassen (for kjøp på nettstedet) eller på kjøpsordren, pluss eventuelt gjeldende skatter og frakt- og ekspedisjonsgebyrer.

1.2 Overdragelse av eiendomsretten ved levering av varen til Mevos fraktselskap. Når eiendomsretten er overdratt, bærer du risikoen for tap eller skade. Det blir ikke overdratt eiendomsrett i programvare som er installert på et maskinvareprodukt. All forhåndsinstallert programvare (inkludert eventuelle oppdateringer av dem) vil utelukkende være underlagt lisensavtalen for sluttbrukere som følger med programvaren, eller, hvis ingen slik lisens er gitt, Mevos tjenestevilkår.

1.3 Du kan ikke kjøpe maskinvareprodukter fra oss for videresalg eller eksport uten forutgående skriftlige samtykke fra oss. Vi kan kansellere bestillinger som vi med rimelighet mener er ment for uautorisert videresalg eller eksport. Autoriserte forhandlere må overholde våre retningslinjer for forhandlere .

2. Retningslinjer for 30 dagers refusjon for direktekjøp av Mevo-kameraer

2.1 I henhold til vilkårene og betingelsene herav har personer som kjøper kvalifiserte Mevo-kameraer direkte fra mevo.com tretti (30) dager fra kjøpsdatoen til å returnere Mevo-kameraet for refusjon fratrukket frakt- og ekspedisjonsgebyrer («Refusjonsregler») .

2.2 Hvis emballasjen er åpnet, kan vi kreve en lageravgift på 20 % av kjøpesummen. Hvis den returnerte varen er skadet (og ikke dekkes av den begrensede garantien) eller mangler deler eller dokumentasjon, kan vi avvise eller redusere refusjonen. Hvis du kjøper et Mevo-kamera gjennom en tredjepartsforhandler, kan du se refusjonsregler for forhandleren.

2.3 For å be om refusjon må du følge returveiledningen i paragraf 6 og sende varen til oss innen tretti (30) dager etter kjøpet. For klarhetens skyld anses du å ha sendt varen på datoen du leverer den til et fraktfirma i samsvar med returinstruksjonene våre.

2.4 Følgende varer er ikke kvalifisert i henhold til våre refusjonsregler:

 • Varer som ble solgt som del av en pakke med programvare eller SaaS-produkter (software-as-a-service) og ikke ble priset separat,
 • Varer som ble solgt til en fakturert konto,
 • Varer som ble levert kostnadsfritt eller som en demovare,
 • Tidligere brukte eller «SOM DET ER»-artikler merket som det,
 • Varer som ble fremstilt som et spesialtilbud og ikke omfattes av eventuelle refusjonsregler,
 • Varer kjøpt for videresalg eller eksport og
 • Tilbehør til kameraet (for eksempel etui eller stativ).

2.5 Du vil motta tilbakebetaling via betalingsmetoden din eller med sjekk. Behandlingen av refusjonen kan ta 2-4 uker. Alle refunderte beløp vil bli betalt i, etter Mevos valg, i amerikanske dollar eller din lokale valuta.

3. Begrenset garanti for maskinvareprodukter

3.1 Med forbehold om vilkårene og betingelsene herav, garanterer Mevo overfor hver person som kjøper et kvalifisert maskinvareprodukt direkte fra Mevo eller en av dets autoriserte forhandlere at varen vil være fri for defekter i materialer eller utførelse («begrenset garanti») i følgende tidsrom:

Maskinvareprodukt Begrenset garantiperiode
Mevo- og Mevo Plus-kameraer 1 år
Alle andre maskinvareprodukter som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder 90 dager

3.2 Den begrensede garantien begynner på kjøpsdatoen. Hvis Mevo leverer en reparert eller utskiftet vare i henhold til den begrensede garantien, vil garantiperioden fortsette gjennom mesteparten av den opprinnelige ettårsperioden eller nitti (90) dager etter at du mottok den reparerte eller utskiftede varen.

3.3 Når et maskinvareprodukt ikke overholder den begrensede garantien, vil Mevo, etter eget valg, (a) reparere varen; (b) erstatte den med en ny eller renovert vare; (c) erstatte den med en erstatningsvare som gir tilsvarende funksjonalitet (men bare hvis den returnerte varen ikke lenger er på lager) eller (d) gi en refusjon av beløpene som faktisk er betalt av deg (kun for varer som selges direkte av Mevo). Dette er ditt eneste rettsmiddel under den begrensede garantien.

3.4 For å påberope deg den begrensede garantien, må du følge returinstruksjonene angitt i paragraf 6 og sende maskinvareproduktet til oss på eller innen slutten av garantiperioden. For klarhetens skyld anses du å ha sendt varen på datoen du leverer den til et fraktfirma i samsvar med returinstruksjonene våre.

3.5 Hvert maskinvareprodukt som tilbys av Mevo er kvalifisert for denne begrensede garantien, forutsatt at denne begrensede garantien ikke gjelder for:

 • Programvare installert på et maskinvareprodukt, enten forhåndsinstallert eller installert senere,
 • Forbruksvarer,
 • Kosmetiske feil,
 • Skader forårsaket av deg eller en tredjepart, enten ved uhell, misbruk, feil vedlikehold eller eksponering for et uegnet miljø,
 • Skader forårsaket av naturkatastrofer eller overspenninger,
 • Defekter forårsaket av normal slitasje eller på annen måte på grunn av normal aldring av maskinvareproduktet,
 • Varer som, basert på informasjon Mevo mottar fra relevante offentlige myndigheter, er stjålet og du ikke på noen måte kan bevise at du er kjøper (f.eks. ved å fremvise kjøpsbevis),
 • Elementer der serienummeret har blitt gjort uleselig eller er fjernet eller
 • Varer du ikke har betalt fullstendig for eller som ble levert kostnadsfritt eller som demovare.

3.6 Garantireparasjoner utføres ved våre anlegg i New York City. Du er ansvarlig for kostnader til forsendelse av varer til Mevo for garantireparasjon. Reparasjonen kan ta 4-6 uker.

4. Lovbestemte garantier

Loven i jurisdiksjonen (f.eks. delstat eller land) hvor du kjøpte et maskinvareprodukt kan gi lovpålagte garantier som er bredere enn de som er gitt i denne avtalen. I den grad garantiene gjelder og ikke kan fravikes, vil Mevo overholde dem.

5. Reparasjoner utenom garantien

For mangler eller skader som ikke dekkes av den begrensede garantien, kan du kontakte oss for å høre om reparasjonsmuligheter. Hvis Mevo fastslår at et returnert maskinvareprodukt ikke dekkes av den begrensede garantien, vil Mevo kontakte deg for å diskutere eventuelle reparasjonsmuligheter. Mevo kan avvise å reparere maskinvareprodukter. Hvis Mevo er villig til og i stand til å reparere et maskinvareprodukt, påregnes et gebyr. Hvis du godtar og betaler det oppgitte avgiften, vil Mevo bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å reparere og returnere den reparerte gjenstanden. Du må betale alle frakt- og ekspedisjonsgebyrer for reparasjoner som ikke dekkes av garanti.

6. Prosedyrer for retur av produkt

6.1 For å returnere et maskinvareprodukt, enten det er refusjon eller reparasjon, må du først kontakte oss for å få et RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Se kontaktinformasjonen vår i paragraf 10 .

6.2 Du må oppgi all nødvendig informasjon i skjemaet vi oppgir. Når du har fylt ut skjemaet, vil vi gi deg returinstruksjoner. Du må følge disse instruksjonene. Hvis varen er en enhet med lagringsmedier, må du slette personlig eller konfidensiell informasjon og sikkerhetskopiere dataene. Vi er ikke ansvarlige for tap av data eller eksponering.

6.3 Hvis Mevo fastslår at du ikke var kvalifisert for refusjonspolicy eller begrenset garanti, må du refundere Mevos fraktkostnader.

7. Garantibegrensninger

7.1 BORTSETT FRA SOM UTTRYKKELIG ANGITT HERI, GIR MEVO INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI . Ingen av Logitechs forhandlere, representanter eller ansatte er autorisert til å foreta endringer, utvidelser eller tilføyelser til denne garantien. Blant annet garanterer ikke Mevo at:

 • Maskinvareproduktet passer dine behov,
 • Driften av maskinvareproduktet, isolert eller i forbindelse med andre produkter eller tjenester vi tilbyr, vil være uavbrutt eller feilfri,
 • Maskinvareproduktet vil fungere med alle tredjepartsprodukter og programvarer, bortsett fra operativsystemene og/eller nettleserne som er oppført på emballasjen eller
 • Mevo vil fortsette å støtte maskinvareproduktet eller lage andre produkter og tjenester som er kompatible med det.

7.2 I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, ER IKKE MEVO ANSVARLIG FOR TREDJEPARTERS KRAV MOT DEG; TAP ELLER EKSPONERING AV DATA; SKADER SOM FØLGER AV FEIL BRUK AV MASKINVARE; SPESIELLE, TILFELDIGE OG INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER; TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, KOSTNADSBESPARELSER, RESULTAT ELLER GOODWILL; ELLER SKADER SOM OVERSKRIDER BELØPET DU FAKTISK BETALTE FOR MASKINVAREPRODUKTET/-PRODUKTENE.

8. Kundeinformasjon

Ved kjøp av maskinvareprodukter og/eller ber om refusjon, reparasjon under begrenset garanti eller andre tjenester fra oss, vil du gi oss visse personlige opplysninger, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi kan bruke denne informasjonen til å blant annet å innfri forespørsler du har kommet med, utstede produktinnkallinger, gi sikkerhetsvarsler og levere programvare- eller fastvareoppdateringer (hvis aktuelt). Vi kan dele informasjonen din med autoriserte leverandører (for eksempel fraktselskaper) for å oppfylle ovennevnte formål. For mer informasjon, se vår Personvernerklæring.

9. Generelle vilkår

Denne avtalen inneholder hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet\\emnet herav og skal være underlagt lovgivningen i staten New York uten hensyn til konflikter mellom lovprinsipper. Enhver tvist mellom deg og Mevo som oppstår på grunn av eller har tilknytning til denne avtalen eller noe maskinvareprodukt, skal innledes ved føderale eller statlige domstoler i New York County, New York. I ALLE SLIKE HANDLINGER FRASKRIVER BÅDE DU OG MEVO UGJENKALLELIG RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY . Hvis noen vilkår i denne avtalen anses å være ulovlige eller ikke kan håndheves, skal lovligheten eller håndhevelsen av de resterende vilkår ikke påvirkes eller svekkes.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om brukerstøtte, refusjon og garanti, kan du kontakte oss på:

Mevo brukerstøtte:
Send oss en e-post her
Hvis du vil returnere kameraet, fyller du ut dette skjemaet

Postadresse for varsler (ikke for retur): Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn, New York 11205