Mevos återförsäljarpolicy

SENAST UPPDATERAD: 29 MARS 2019

Mevo Inc. och dess närstående företag (”Mevo”, ”vi” eller ”oss”) tillverkar och säljer maskinvaruenheter som Mevo®-kameror och -tillbehör (gemensamt benämnda ”Produkter”). Mevos återförsäljarpolicy (”Policyn”) gäller för enheter som säljer våra produkter till slutanvändarkunder (var och en av dessa säljande enheter utgör en ”återförsäljare”) och är avsedd att skydda Mevos anseende och skapa en rättvis återförsäljningsmiljö för Produkterna.

1. Prissättning

Återförsäljare kan själva välja återförsäljningspriser på de Produkter de säljer. Mevo har ett rekommenderat pris (”REK-pris”) för varje Produkt. REK-priset är lika med Produktens icke rabatterade pris som anges på webbplatser som ägs och drivs av Mevo (såsom mevo.com). Mevo har också ett ”Lägsta/högsta annonserat pris” för varje Produkt. Det lägsta/högsta annonserade priset är lika med aktuellt REK-pris.

2. Lägsta/högsta annonserat pris

2.1 Policy för lägsta/högsta annonserat pris

Om en Återförsäljare vill marknadsföra en Produkt måste den visa det lägsta/högsta annonserade priset eller inget pris i annonserna. Om Mevo godkänner en rabatt, ger ett avdrag eller erbjuder en Produkt till ett rabatterat pris på webbplatser som Mevo äger och driver, kan en Återförsäljare marknadsföra produkten till det rabatterade priset, men endast under den period som rabatten gäller och med eventuella villkor som rör rabatten utskrivna i annonsen.

2.2 Annons

Termen ”annons” ska tolkas brett och omfattar alla broschyrer, häften, flygblad, utskick, kataloger, annonser i alla medier (t.ex. tryck, affischtavla, radio, tv, internet (inklusive skärm-, video- och sökannonser) osv.), e-post, skyltning och material till mässor.

2.3 Tillåtna metoder

Mevos policy för lägsta/högsta annonserade pris förbjuder inte försäljning till priser över eller under de lägsta/högsta annonserade priserna (”priser som inte utgörs av lägsta/högsta annonserade pris”) och kommer inte att tydas på ett sätt som begränsar en Återförsäljares möjlighet att fastställa detaljhandelspriser. För tydlighets skull:

2.3.1. Försäljning i fysiska butiker: Priser som inte utgörs av lägsta/högsta annonserade pris får visas i en fysisk butik, inklusive på skärmar, på förpackningar och vid inköpsstället, men inte på butikens utsida eller utanför butiken.

2.3.2. E-handel:En detaljhandelswebbplats måste visa lägsta/högsta annonserade pris eller inget pris tills kunden har visat ett tydligt intresse för att köpa den specifika Produkten, och vid den tidpunkten får priset som inte utgörs av lägsta/högsta annonserade pris visas (t.ex. en knapp där det står ”Klicka här för att visa aktuellt pris”).

2.3.3. Generiska annonspåståenden: Enligt Mevos policy för lägsta/högsta annonserade pris är det inte förbjudet med generiska marknadsföringsuttryck som ”Bra erbjudanden” eller ”Låga priser”, förutsatt att annonsen inte anger eller antyder att en specifik Produkt får köpas till ett pris som inte utgörs av lägsta/högsta annonserade pris.

3. Begränsningar för kanalförsäljning

3.1 Territorium

Återförsäljare får endast sälja Produkter till kunder inom sina geografiska territorier.

3.2 Endast försäljning till slutanvändare

Förutom om något annat uttryckligen har godkänts av Mevo i skrift, måste Återförsäljare sälja Produkter direkt till slutanvändarkunder och inte till andra återförsäljare.

3.3 Inga onlinemarknader som tillhör tredje part

Om en Återförsäljare vill sälja Produkter online måste den göra det via webbplatser som ägs och drivs av Återförsäljaren, förutom om något annat uttryckligen har godkänts av Mevo i skrift; Återförsäljaren får inte sälja Produkter via onlinemarknader som tillhör tredje part, såsom Amazon eller eBay, eller någon annan liknande onlinetjänst.

4. Immateriella rättigheter

Återförsäljare måste ha Mevos skriftliga godkännande i förväg för att använda sina varumärken och sitt annonsmaterial i annonser för Produkter. Mevo kan tillhandahålla förhandsgodkända annonser och relaterat material. Så länge Återförsäljaren följer denna Policy och andra riktlinjer för varumärket som Mevo eventuellt tillhandahåller, får Återförsäljaren använda sådana material (utan ändringar) för att marknadsföra Produkterna.

5. Regelefterlevnad

Återförsäljare måste följa alla tillämpliga lagar vid försäljning och marknadsföring av Produkterna. Bland annat gäller följande:

  • Framför inga falska eller vilseledande påståenden och tillämpa inte bedräglig försäljningstaktik.
  • Om du skickar e-post till kunder ska du följa CAN-SPAM-lagen (den amerikanska antiskräppostlagen) och andra liknande lagar.
  • Om du bedriver försäljning på internet ska du publicera en integritetspolicy och följa den.
  • Använd endast kända och betrodda betalningsleverantörer och se till att kreditkortstransaktioner går genom en PCI-kompatibel betalningslösning (dvs. en där kreditkortsnummer inte samlas in av handlaren).
  • Se till att kundinformation (som namn och leveransadress) lagras på ett säkert sätt och endast delas och används för att beställningar ska kunna levereras. Informationen ska raderas när den inte längre behövs för legitima affärsändamål.

6. Tillämpning

6.1 Återförsäljare som inte uppfyller ett eller flera av villkoren i denna Policy (inklusive policyn för lägsta/högsta annonserade pris och begränsningar för kanalförsäljning) är inte berättigade att få pengar eller ersättning för reklam och får inte använda Mevos immateriella rättigheter för att marknadsföra Produkterna. Dessutom förbehåller sig Mevo rätten att suspendera eller fördröja leveranser av Produkter eller upphöra med leverans till Återförsäljare som upprepade gånger inte uppfyller villkoren.

6.2 Återförsäljare får inte kringgå något villkor i denna Policy på något sätt; vi kommer att tolka denna Policy på ett sätt som följer begränsningarnas anda. Ett misslyckande eller en fördröjning från Mevos sida ska inte betraktas som ett avstående från någon rättighet. Mevo förbehåller sig rätten att när som helst upphäva eller ändra denna Policy.