Mevos tjänsteavtalsvillkor

SENAST UPPDATERAD: 29 MARS 2019

Mevos tjänstevillkorsavtal (”Avtalet” eller ”Tjänstevillkoren”) sluts mellan Mevo Inc. (”Mevo”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) och dig, vår kund (”du” eller ”din/ditt/dina”). Mevo tillhandahåller tjänster via webbplatser och applikationer som vi äger och driver (gemensamt benämnda ”Tjänsterna”). Detta Avtal reglerar din användning av våra Tjänster.

1. Godkännande

Genom att skapa ett konto, göra ett köp, ladda ner vår programvara eller på annat sätt besöka eller använda våra Tjänster godkänner du detta Avtal och samtycker till att ingå avtal med oss elektroniskt.

Om du är en annan entitet än en fysisk person måste den person som registrerar kontot eller på annat sätt använder våra Tjänster ha befogenhet att binda upp entiteten. I detta sammanhang betyder ”du” både entiteten och varje enskild person som har behörighet att komma åt kontot.

Vi kan uppdatera detta Avtal genom att publicera en reviderad version på vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra Tjänster godkänner du alla ändrade Avtal.

Avtalet omfattar även vår integritetspolicy och tilläggen som anges i avsnitt 10 nedan. Läs integritetspolicyn för att lära dig mer om den information vi samlar in från dig, hur vi använder den och med vilka vi delar den.

2. Våra Produkter och Tjänster

I enlighet med villkoren häri ger vi dig åtkomst till våra Tjänster. Det inkluderar rätten att livestreama videor som du har rätt att streama och använda all relaterad funktionalitet som vi erbjuder.

2.1 Funktionernas tillgänglighet

De funktioner som är tillgängliga för dig kan komma att ändras då och då och kan vara beroende av din användning av våra integrationer med webbplatser som drivs av andra. Webbplatsoperatören, inte Mevo, är ensamt ansvarig för innehållet på webbplatsen, och din användning av sådana webbplatser omfattas av dessas tjänstevillkor. Vi kan inaktivera integrationer med tredje part när som helst, med eller utan föregående meddelande.

2.2 Nedladdningsbar programvara

Vi kan erbjuda applikationer för enheter (”Appar”) direkt eller via tredjepartsbutiker som iOS och Android. Under förutsättning att du följer villkoren i detta Avtal ger Mevo dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar licens för att ladda ner och använda Apparna. Vi kan samla in, använda och överföra information om din användning av Apparna enligt beskrivningen i integritetspolicyn. Du kan välja att låta oss komma åt vissa data på din enhet (som kamerarullen) eller att aktivera vissa funktioner, som platstjänster. Vi kan tillåta att du begränsar insamlingen av vissa data i appens integritetsinställningar.

Vi kan tillåta att du köper varor eller prenumerationer i Appar. När du gör sådana köp kommer du att debiteras av applattformen, inte av oss. Om du vill stänga av automatisk förnyelse av prenumerationer öppnar du plattformens kontoinställningar. Eventuella faktureringsförfrågningar ska riktas till applattformen.

Vi kan uppdatera Appar då och då för att lägga till nya funktioner och/eller göra felkorrigeringar. Du ska se till att du använder den senaste versionen av Appen som är kompatibel med din enhet. Vi kan inte garantera att du kommer att kunna använda den senaste versionen av Appen på din enhet.

När det gäller våra Appar för endast iOS ska Apple, Inc. (”Apple”) anses vara en avsedd tredjepartsmottagare av detta tillägg till Mevo-appen, och Mevo, inte Apple, ska vara ansvariga för att fullgöra alla skyldigheter som rör driften av våra appar för iOS eller tvOS med undantag för eventuella skyldigheter som uppstår som en följd av Apples avtal med dig.

2.3 Maskinvara

Försäljning av maskinvara, såsom Mevo-kamera och -tillbehör, regleras av Avtal för försäljning av Maskinvara, Begränsad garanti och Återbetalningspolicy.

3. Konton

Registrering: Du kan skapa ett konto för att använda vissa funktioner vi erbjuder. För att göra det måste du ange en e-postadress. Du samtycker till att få meddelanden från Mevo på den e-postadressen.

Organisationskonton: I den utsträckning du är (a) en officiell federal, delstatlig eller lokal myndighet eller organisation i USA, (b) som använder våra tjänster i din officiella roll, och (c) är förbjuden enligt lag, föreskrift, regel eller förordning från att acceptera alla bestämmelser i Tjänstevillkoren, gäller inte bestämmelserna om gottgörelse (avsnitt 6.2) och val av lag och val av plats (i avsnitt 10) för dig.

Ålderskrav: Du måste vara minst 13 år för att kunna skapa ett konto. Om du är bosatt i Europeiska unionen måste du vara minst 16 år. Om du vill använda Tjänsterna i kommersiellt syfte måste du vara minst 18 år. Om du är minst den ålder som krävs, men fortfarande är minderårig i din jurisdiktion, måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd. Be personen att läsa detta Avtal med dig och godkänna det innan du fortsätter.

Föräldrar och vårdnadshavare: Genom att bevilja ditt barn tillstånd godkänner du villkoren i detta Avtal å barnets vägnar. Du ansvarar för att övervaka och ha uppsikt över ditt barns användning. Om ditt barn är antingen under tillämplig ålder eller inte har tillstånd från dig ska du kontakta oss omedelbart så att vi kan inaktivera åtkomst.

Kontosäkerhet: Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt konto, inklusive obehörig aktivitet. Du måste skydda dina kontouppgifter. Om du använder en dator som andra har åtkomst till måste du logga ut från ditt konto efter varje session. Om du får veta att någon obehörig har fått åtkomst till ditt konto måste du ändra ditt lösenord och meddela oss omedelbart.

4. Policy för godtagbar användning

Vi kan tillåta att du laddar upp, livestreamar, skickar in eller publicerar (gemensamt benämnt ”skicka in”) innehåll som videor, inspelningar, bilder och text (gemensamt benämnt ”innehåll”). Du måste se till att ditt innehåll och ditt beteende följer policyn för godtagbar användning som beskrivs i detta avsnitt 4. Mevo kan (men är inte skyldiga att) övervaka ditt konto, innehåll och uppförande, oavsett dina integritetsinställningar. Mevo kan vidta alla lämpliga åtgärder för att driva igenom sina rättigheter, inklusive att ta bort specifika videor eller stänga av eller ta bort ditt konto.

4.1 Upphovsrättspolicy

Du får bara ladda upp innehåll som du har rätt att ladda upp och dela. Upphovsrättsinnehavare och deras ombud kan skicka Mevo ett meddelande om borttagning av påstått upphovsrättsskyddat material som är tillgängligt på Mevos onlinetjänst.

4.1.1 DMCA-policy

Mevo kommer omedelbart att ta bort material i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) när vi blir meddelade om att materialet bryter mot en tredje parts upphovsrätt. Vi kommer, när så är lämpligt, att stänga ner konton för personer som upprepade gånger publicerar upphovsrättsskyddat material.

När du skickar in din begäran ska du se till att ditt meddelande är fullständigt och att dina uttalanden är korrekta. Om vi ber om ytterligare information som är nödvändig för att göra ditt meddelande fullständigt ska du skicka in den informationen omedelbart. Om du inte tillhandahåller nödvändig information kanske din begäran inte behandlas ytterligare.

4.1.2 Meddelanden om borttagning enligt DMCA

För att begära att material tas bort baserat på upphovsrättsintrång måste du lämna in ett meddelande som innehåller följande:

 1. Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress (om du har en).
 2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk där upphovsrätten har överträtts.
 3. En beskrivning av var på Mevos tjänst det material där upphovsrätten har överträtts kan hittas, som innebär att Mevo kan hitta materialet (t.ex. webbadressen till videon).
 4. Ett uttalande om att du tror att användningen av det upphovsrättsskyddade verket inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller enligt lag.
 5. Ett uttalande från dig UNDER ED att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera å upphovsrättsinnehavarens räkning.
 6. Din elektroniska eller fysiska signatur.

Du kan skicka detta meddelande via e-post eller vanlig post.

Mevo kan dela meddelanden med berörda användare och tredjepartsdatabaser som samlar in information om meddelanden om borttagning på grund av upphovsrätt.

4.1.3 DMCA-bestridande

Om du är en Mevo-användare som vill bestrida att material har tagits bort till följd av ett meddelande om borttagning enligt DMCA måste du skicka in ett bestridande som innehåller följande:

 1. Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
 2. En beskrivning av materialet som har tagits bort och platsen på Mevos tjänst där det tidigare visades (t.ex. webbadressen till videon).
 3. Ett uttalande UNDER ED att du tror att materialet har tagits bort eller inaktiverats av misstag eller på grund av felidentifiering.
 4. Ett uttalande om att du godkänner Federal District Courts domsrätt för den domkrets där din adress är belägen, eller om din adress inte ligger i USA, en domkrets där Mevo kan hittas (USA:s federala domstol i New Yorks södra distrikt), och att du kommer att acceptera delgivning från den person som har lämnat in det ursprungliga DMCA-meddelandet eller den personens ombud.
 5. Din elektroniska eller fysiska signatur.

Du kan skicka detta meddelande via e-post eller vanlig post.

Mevo kommer att vidarebefordra alla fullständiga bestridanden till den person som lämnade in det ursprungliga DMCA-meddelandet. Upphovsrättsinnehavaren/upphovsrättsinnehavarna kan välja att lämna in en stämningsansökan mot dig på grund av upphovsrättsintrång. Om vi inte blir meddelade om att en stämningsansökan har inkommit inom tio (10) arbetsdagar efter det att vi har meddelat att ärendet bestrids kan vi komma att återställa det ifrågasatta materialet. Fram till dess kommer materialet att förbli borttaget.

4.2 Innehållsbegränsningar

Du får inte skicka in innehåll som:

 • Kränker tredje parts upphovsrätt eller andra rättigheter (t.ex. varumärke, rättigheter som rör integritet osv.);
 • Är sexuellt explicit (t.ex. pornografi) eller föreslår en transaktion av sexuell karaktär,
 • Är hatisk, ärekränkande eller diskriminerande eller uppmuntrar till hat mot någon individ eller grupp;
 • Främjar eller stöder terror- eller hatgrupper;
 • Utnyttjar minderåriga;
 • Skildrar olagliga handlingar eller extremt våld;
 • Ger instruktioner om hur man monterar explosiva/antändande enheter eller hemgjorda/improviserade skjutvapen;
 • Skildrar grymhet eller extremt våld mot djur;
 • Främjar bedrägliga eller tvivelaktiga affärsmetoder eller föreslår en olaglig transaktion; eller
 • Bryter mot tillämplig lag.

4.3 Uppförandekod

När du använder våra tjänster får du inte:

 • Använda ett stötande användarnamn (t.ex. explicit språk) eller en stötande avatar (t.ex. som innehåller nakenhet);
 • Agera på ett vilseledande sätt eller utge dig för att vara en person eller organisation;
 • Trakassera eller förfölja någon;
 • Skada eller utnyttja minderåriga;
 • Distribuera ”skräppost” i någon form eller använda vilseledande metadata;
 • Samla in personlig information om andra;
 • Gå in på en annans konto utan tillstånd;
 • Delta i olagliga aktiviteter;
 • Bädda in vår videospelare på eller tillhandahålla länkar till webbplatser som innehåller innehåll som är förbjudet enligt avsnitt 4.2; eller
 • Få eller uppmuntra andra att göra något av ovanstående.

4.4 Förbjudna tekniska åtgärder

Du kommer inte att:

 • Med undantag för vad som är tillåtet enligt lagen eller som tillåts av oss: skrapa, reproducera, distribuera om, skapa derivatverk från, dekompilera, bakåtkompilera, ändra, arkivera eller demontera någon del av våra Tjänster; eller försöka kringgå någon av våra säkerhetsåtgärder, hastighetsbegränsande, filtrerande åtgärder eller åtgärder för hantering av digitala rättigheter;
 • Skicka in skadliga program, skript eller koder;
 • Skicka in ett orimligt antal förfrågningar till våra servrar; eller
 • Utföra andra åtgärder för att manipulera, störa eller skada våra Tjänster.

4.5 Begränsade användare

Du får inte skapa ett konto om du är medlem i en terror- eller hatgrupp. Du får inte köpa några varor eller tjänster från oss om du är bosatt i ett land som omfattas av ett omfattande amerikanskt sanktionsprogram eller om du av USA har bedömts vara en Specifically Designated National (SDN), dvs. finns på USA:s svarta lista. Finansdepartementet.

5. Licenser som beviljas av dig

Mellan dig och Mevo äger och behåller du äganderätten till alla immateriella rättigheter i och till innehållet du skickar in. I syfte att låta Mevo streama ditt innehåll ger du Mevo de behörigheter som anges nedan.

5.1 Ditt videoinnehåll

Genom att skicka in en video ger du Mevo behörighet att:

 • Streama videon till slutanvändare;
 • Bädda in videon på tredjepartswebbplatser;
 • Distribuera videon via våra API:er;
 • Göra videon tillgänglig för nedladdning;
 • Omkoda videon (skapa komprimerade versioner av videofilen som är optimerade för streaming); och
 • Generera stillbilder (dvs. ”miniatyrer”) från videon för att representera den (om du inte har valt en).

Genom att aktivera åtkomst till din video för en tredje part ger du varje sådan enskild person behörighet att streama (och/eller ladda ner eller bädda in, i tillämpliga fall) din video. Vid tillämpningen av detta avsnitt 5.1 omfattar videon dess titel, beskrivning, taggar och andra metadata.

Licensperioden börjar när du skickar in videon till Mevo och slutar när du eller Mevo tar bort den, förutsatt att Mevo kan behålla arkivkopior: (a) under en begränsad tid ifall du skulle vilja återställa den; (b) när videon är föremål för ett meddelande om borttagning eller annat juridiskt anspråk; eller (c) när Mevo i god tro anser att vi är juridiskt skyldiga att göra det.

5.2 Kontoprofil

Du ger Mevo behörighet att använda ditt namn, din likhet, din biografi, dina varumärken, dina logotyper eller andra identifierare som används av dig i din kontoprofil i syfte att visa sådana egenskaper för allmänheten eller den publik du har angett. Du kan återkalla föregående behörighet genom att ta bort ditt konto.

5.3 Annat innehåll; feedback

Innehåll som inte omfattas av licenserna i avsnitt 5.1 eller 5.2 ska regleras av detta avsnitt 5.3 (t.ex. text du skickar in i kommentarer). Du ger Mevo en evig och oåterkallelig rätt och licens att kopiera, överföra, distribuera, offentligt framföra och visa sådant innehåll på olika sätt online i samband med våra tjänster. Om du kommer med förslag till Mevo på förbättringar eller produkter eller tjänster kan Mevo använda dina förslag utan att kompensera dig.

5.4 Licensernas omfattning

Alla licenser som du beviljar i detta avsnitt 5: (a) är icke-exklusiva, globala och royaltyfria; (b) inkluderar rätten och licensen att kopiera, använda, distribuera, offentligt framföra och visa det licensierade arbetet för de syften som anges ovan; och (c) inkluderar alla nödvändiga rättigheter och licenser för att vi ska kunna utöva våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter. Genom att bevilja dessa licenser avstår du från eventuella så kallade ”moraliska rättigheter” som du kan ha. Ingenting i detta Avtal ska anses vara ett ”licensvillkor” som gäller för Mevo; snarare ska varje överträdelse av ett villkor av Mevo som mest ge upphov till ett yrkande om avtalsbrott. Alla licenser som beviljas häri kompletterar alla andra licenser som du beviljar (t.ex. en Creative Commons-licens).

6. Dina skyldigheter

6.1 Intyganden och garantier

För varje enskilt innehåll som du skickar in till eller via Mevo intygar och garanterar du att:

 • Du har rätt att skicka in innehållet till Mevo och bevilja licenserna häri;
 • Mevo inte kommer att behöva skaffa licenser från någon tredje part eller betala royaltyer till någon tredje part gällande streaming eller annan tillåten distribution av innehållet;
 • Innehållet inte överträder och inte kommer att överträda någon tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och rättigheter som rör integritet; och
 • Att innehållet följer detta Avtal och alla tillämpliga lagar.

6.2 Gottgörelse

Du kommer att gottgöra, försvara och hålla Mevo och dess dotterbolag, moderbolag, närstående företag, chefer, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla tredjepartsåtgärder som härrör från: (a) innehållet du skickar till eller genom Tjänsterna; och (b) anklagelser om handlingar eller utelämnanden från dig som (oavsett om de är bevisade eller ej) skulle utgöra ett brott mot detta Avtal.

7. Löptid och uppsägning

Detta Avtal börjar när du först använder våra Tjänster och fortsätter så länge du använder vår Tjänst eller har ett konto hos oss, beroende på vilket som är längst. Mevo kan säga upp Avtalet när som helst genom att ge trettio (30) dagars varsel skriftligen, och användare kan säga upp Avtalet när som helst genom att ta bort sina konton.

Om du bryter mot detta Avtal kan Mevo, efter eget val: (a) säga upp Avtalet omedelbart, med eller utan föregående skriftligt meddelande eller (b) stänga av, ta bort eller begränsa åtkomst till ditt konto eller något innehåll i det. Om Mevo tar bort ditt konto på grund av brott mot Avtalet kan du inte registrera dig på nytt.

I händelse av uppsägning eller upphörande gäller följande avsnitt: Avsnitt 6.2 (Gottgörelse), avsnitt 8 (Friskrivningar), avsnitt 9 (Ansvarsbegränsning) och avsnitt 10 (Allmänna bestämmelser).

8. Friskrivningar

MEVO LEVERERAR TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”UTIFRÅN TILLGÄNGLIGHET”. DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. Du måste själv tillhandahålla en enhet och internetåtkomst.

FÖRUTOM DET SOM UTTRYCKLIGEN BESKRIVS HÄRI, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLER GENOM TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVER SIG MEVO FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Bland annat gör Mevo inga intyganden eller garantier:

 • Om att våra Tjänster, eller någon del därav, kommer att vara tillgängliga eller tillåtna i din jurisdiktion, oavbrutet eller felfritt, eller tillgängliga från alla enheter eller webbläsare;
 • När det gäller innehåll som skickas in av våra användare;
 • Om att filtrering utifrån geografi eller hanteringslösningar för digitala rättigheter som vi eventuellt erbjuder kommer att vara effektiva;
 • Att våra Tjänster uppfyller dina affärsmässiga eller professionella behov;
 • Att vi kommer att fortsätta stödja en viss funktion eller behålla bakåtkompatibilitet med en viss programvara eller enhet från tredje part; eller
 • När det gäller webbplatser och resurser från tredje part.

9. Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG: (A) SKA MEVO INTE ANSVARA FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE ELLER STRAFFLIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE SKADEERSÄTTNING FÖR FÖRLUST AV AFFÄRER, PROFIT, GOODWILL, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER; OCH (B) SKA MEVOS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG, MED UNDANTAG AV MEVOS AVTALSENLIGA BETALNINGSSKYLDIGHETER ENLIGT DENNA BESTÄMMELSE (OM NÅGRA), INTE ÖVERSTIGA DE BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL MEVO UNDER DE TOLV (12) MÅNADER SOM FÖREGÅR DITT/DINA RÄTTSANSPRÅK ELLER ETT HUNDRA DOLLAR (100 USD), BEROENDE PÅ VILKET ALTERNATIV SOM ÄR STÖRST.

10. Allmänna bestämmelser

Val av lag: Detta Avtal regleras av lagarna i delstaten New York och USA (med avseende på ärenden som faller inom federal jurisdiktion, såsom upphovsrätt), utan hänsyn till principer om lagkonflikter.

Val av plats; avstående från juryrättegång: Alla rättsliga åtgärder som rör detta Avtal eller din användning av våra Tjänster måste påbörjas vid delstatsdomstolar eller federala domstolar i New York County, delstaten New York State, USA; du samtycker till dessa domstolars exklusiva jurisdiktion. VID SÅDANA ÅTGÄRDER AVSTÅR MEVO OCH DU OÅTERKALLELIGEN FRÅN EVENTUELL RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG.

Förbehåll av rättigheter, avskiljbarhet, force majeure: Mevo förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri. Mevos rättigheter och åtgärder är kumulativa. Ett misslyckande eller en fördröjning från Mevos sida när det gäller att utöva någon rättighet är inget avstående från ytterligare utövande av denna rättighet. Om något villkor i detta Avtal befinns vara ogiltig eller inte kan verkställas av en behörig domstol kommer det villkoret att begränsas eller avskiljas. Mevo ansvarar inte för eventuella förseningar eller fel som orsakas av en force majeure-händelse.

Förhållande: Du och Mevo är oberoende leverantörer; ingen av parterna är varandras ombud, partner eller samriskföretag. Detta Avtal är bindande för parterna och deras efterträdare, personliga representanter och ombud. Du får inte överlåta detta Avtal till någon person vars konto har avslutats av Mevo eller som är förbjuden att registrera sig; sådana överlåtelser är ogiltiga.

Tredje parter: Våra Appar kan tillåta dig att genomföra livestreaming via tredjepartsplattformar. Din användning av dessa plattformar omfattas av respektive plattformars tjänstevillkor. Vi gör inga uttalanden och ger inga garantier för sådana tjänster. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ger inget i detta Avtal rättigheter till en tredje part.

Hela Avtalet: Detta Avtal utgör parternas fullständiga överenskommelse och ersätter alla tidigare överenskommelser gällande ämnet häri och får inte modifieras förutom i enlighet med avsnitt 1 eller i ett dokument som utfärdas av behöriga representanter för Mevo. Om du har ett undertecknat avtal med Mevo kommer eventuella motstridiga villkor i avtalet att gälla framför villkoren häri, men endast vad gäller det avtalets ämne.

Tillägg: Detta Avtal innehåller följande dokument (och inga andra) som referens:

Meddelanden: Du måste skicka meddelanden av juridisk natur till oss via e-post eller på:

Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn NY 11205, USA