Mevos avtal för försäljning av Maskinvara, Begränsad garanti och Återbetalningspolicy

SENAST UPPDATERAD: 29 MARS 2019

Mevo Inc. (”Mevo”, ”vi” eller ”vår/vårt/våra”) erbjuder maskinvaruprodukter från varumärket Mevo, däribland Mevo®-kameror och -tillbehör (gemensamt benämnda ”Maskinvaruprodukter”). I detta dokument (”Avtalet”) beskrivs de begränsade garantier vi erbjuder och försäljningsvillkoren för Maskinvaruprodukter som vi säljer direkt.

1. Försäljningsvillkor för direktköp

1.1 Mevo kan sälja Maskinvaruprodukter direkt till dig. Du måste betala Mevo de priser som visas i kassan (för köp på webbplats) eller i din inköpsorder, i tillämpliga fall, plus tillämpliga skatter och frakt- och hanteringsavgifter.

1.2 Överföringar av äganderätt vid leverans av varan till Mevos transportföretag. När äganderätten har förts över antar du risken för förlust eller skada. Äganderätt överförs inte för programvara som installeras på en Maskinvaruprodukt. All förinstallerad programvara (inklusive uppdateringar av den) kommer att styras uteslutande av licensavtalet för slutanvändare som medföljer programvaran, eller, om ingen sådan licens tillhandahålls, Mevos tjänstevillkor.

1.3 Du får inte köpa Maskinvaruprodukter från oss för återförsäljning eller export utan ett föregående skriftligt medgivande från oss. Vi kan annullera beställningar om vi har anledning att tro att de är avsedda för obehörig återförsäljning eller export. Auktoriserade återförsäljare måste följa vår återförsäljarpolicy.

2. 30 dagars återbetalningspolicy för direktköp av Mevo-kameror

2.1 I enlighet med villkoren häri har personer som köper kvalificerade Mevo-kameror direkt från mevo.com trettio (30) dagar på sig från inköpsdatumet att returnera Mevo-kameran mot återbetalning minus frakt- och hanteringsavgifter (”Återbetalningspolicy”) .

2.2 Om förpackningen har öppnats kan vi ta ut en lageravgift som motsvarar 20 % av inköpspriset. Om den returnerade varan är skadad (och inte omfattas av den begränsade garantin) eller om delar eller dokumentation saknas kan vi neka till eller minska återbetalningen. Om du köper en Mevo-kamera via en tredjepartsåterförsäljare, se återförsäljarens återbetalningspolicy.

2.3 För att begära en återbetalning måste du följa returanvisningarna i avsnitt 6 och skicka varan till oss inom trettio (30) dagar efter köpet. För tydlighets skull anses du ha skickat varan samma datum som du levererar den till transportföretaget i enlighet med våra returanvisningar.

2.4 Följande varor är inte kvalificerade enligt vår Återbetalningspolicy:

 • Varor som såldes som en del av ett paket med programvara eller SaaS-produkter (software-as-a-service) och som inte prissattes separat;
 • Varor som såldes till ett fakturerat konto;
 • Varor som tillhandahölls kostnadsfritt eller som demonstration;
 • Tidigare använda varor eller varor ”I BEFINTLIGT SKICK” som angavs som sådana;
 • Varor som omfattades av ett specialerbjudande som upphävde eventuella återbetalningspolicyer;
 • Varor som köptes för återförsäljning eller export; och
 • Tillbehör som inte utgörs av kameran (som fodral eller stativ).

2.5 Du mottar eventuella återbetalningar via din betalningsmetod eller via check. Det tar 2–4 veckor att behandla återbetalningen. Alla återbetalade belopp kommer att betalas i, utifrån Mevos val, amerikanska dollar eller din lokala valuta.

3. Begränsad garanti för Maskinvaruprodukter

3.1 I enlighet med villkoren häri lämnar Mevo en garanti till alla som köper en berättigad Maskinvaruprodukt direkt från Mevo eller någon av dess auktoriserade återförsäljare om att varan är fri från material- eller tillverkningsfel (den ”Begränsade garantin”) under följande tidsperioder:

Maskinvaruprodukt Begränsad garantiperiod
Mevo- och Mevo Plus-kameror 1 år
Alla andra Maskinvaruprodukter som inte har nämnts eller omfattas någon annanstans 90 dagar

3.2 Den begränsade garantin börjar på inköpsdatumet. Om Mevo tillhandahåller en reparerad eller utbytt vara i enlighet med den Begränsade garantin fortsätter garantiperioden genom den ursprungliga ettårsperioden eller de ursprungliga nittio (90) dagarna, vilket alternativ som nu är längre, efter att du mottagit den reparerade eller utbytta varan.

3.3 Om en Maskinvaruprodukt inte uppfyller den Begränsade garantin kommer Mevo, efter eget val, (a) att reparera produkten; (b) att byta ut den mot en ny eller reparerad vara; (c) att byta ut den mot en ersättningsvara som ger motsvarande funktionalitet (men endast om den returnerade varan inte längre finns i lager); eller (d) att återbetala de belopp som faktiskt har betalats av dig (endast för varor som sålts direkt av Mevo). Detta är din enda kompensation under den Begränsade garantin.

3.4 Om du vill åberopa den Begränsade garantin måste du följa returanvisningarna i avsnitt 6 och skicka Maskinvaruprodukten till oss inom garantiperioden. För tydlighets skull anses du ha skickat varan samma datum som du levererar den till transportföretaget i enlighet med våra returanvisningar.

3.5 Varje enskild Maskinvaruprodukt som erbjuds av Mevo omfattas av den Begränsade garantin, med förbehåll för att den Begränsade garantin inte gäller för:

 • Programvara som är installerad på en Maskinvaruprodukt, oavsett om den är förinstallerad eller installeras senare;
 • Förbrukningsdelar;
 • Kosmetiska brister;
 • Skador som orsakats av dig eller en tredje part, oavsett om det sker genom en olyckshändelse, felaktig användning, felaktigt underhåll eller genom exponering för en olämplig miljö;
 • Skador som orsakats av naturkatastrofer eller strömavbrott;
 • Defekter som orsakats av normalt slitage eller av normalt åldrande av Maskinvaruprodukten;
 • Varor som, utifrån information som Mevo får från relevanta offentliga myndigheter, har stulits och som du inte på något sätt kan bevisa att du har köpt (t.ex. genom att uppvisa inköpsbevis);
 • Varor där serienumret har blivit oläsligt eller tagits bort; eller
 • Varor som du inte har betalat hela beloppet för eller som tillhandahållits kostnadsfritt eller som demonstration.

3.6 Reparationer som faller inom garantin utförs vid våra anläggningar i New York City. Du ansvarar för att betala för fraktavgifter för varor som skickas till Mevo för reparation i enlighet med garantin. Reparationer kan ta 4–6 veckor.

4. Lagstadgade garantier

Lagstiftningen i den jurisdiktion (t.ex. delstat eller land) där du har köpt en Maskinvaruprodukt kan ge lagstadgade garantier som mer omfattande än de som anges i detta Avtal. I den utsträckning som dessa garantier gäller och inte går att avsäga sig kommer Mevo att följa dem.

5. Reparationer som inte faller inom garantin

För defekter eller skador som inte omfattas av den Begränsade garantin kan du kontakta oss och ställa frågor om reparationsalternativ. Om Mevo kommer fram till att en returnerad Maskinvaruprodukt inte omfattas av den Begränsade garantin kommer Mevo att kontakta dig för att diskutera eventuella reparationsalternativ. Mevo kan neka till att reparera Maskinvaruprodukter. Om Mevo vill och kan reparera en Maskinvaruprodukt kommer vi att ta ut en avgift. Om du godkänner och betalar den angivna avgiften kommer Mevo att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att reparera och returnera den reparerade varan. Du måste betala alla frakt- och hanteringsavgifter för reparationer som inte omfattas av garantin.

6. Returförfaranden för produkter

6.1 Om du vill returnera en Maskinvaruprodukt, oavsett om det gäller återbetalning eller reparation, måste du först kontakta oss för att få ett returnummer (RMA-nummer, Return Merchandise Authorization). Se kontaktinformation i avsnitt 10.

6.2 Du måste uppge all information som efterfrågas i det formulär som vi tillhandahåller. När du har fyllt i formuläret ger vi returanvisningar. Du måste följa dessa anvisningar. Om varan är en enhet med lagringsmedia måste du ta bort personlig eller konfidentiell information och säkerhetskopiera alla data. Vi ansvarar inte för förlust eller exponering av data.

6.3 Om Mevo kommer fram till att du inte är berättigad till återbetalningspolicyn eller den Begränsade garantin måste du ersätta Mevo för fraktkostnaderna.

7. Garantibegränsningar

7.1 FÖRUTOM DET SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI, ÅTAR SIG ELLER GARANTERAR MEVO INGENTING, EJ HELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. Inga av Mevos återförsäljare, representanter eller anställda är behöriga att göra några som helst ändringar i, utvidgningar av eller tillägg till denna Begränsade garanti. Bland annat garanterar Mevo inte:

 • att Maskinvaruprodukten passar dina behov;
 • att driften av Maskinvaruprodukten, isolerad eller i kombination med någon annan produkt eller tjänst vi erbjuder, kommer att vara oavbruten eller felfri;
 • att Maskinvaruprodukten fungerar med någon produkt eller programvara från tredje part, förutom de operativsystem och/eller webbläsare som anges på förpackningen; eller
 • att Mevo fortsätter att stödja Maskinvaruprodukten eller tillverka andra produkter och tjänster som är kompatibla med den.

7.2 I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAGAR KOMMER MEVO INTE ATT ANSVARA FÖR ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART GENTEMOT DIG; FÖRLUST ELLER EXPONERING AV DATA; SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV MASKINVARAN; SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR; FÖRLUST AV AFFÄRER, INTÄKTER, KOSTNADSBESPARINGAR, VINST ELLER GOODWILL; ELLER SKADOR SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM DU FAKTISKT HAR BETALAT FÖR MASKINVARUPRODUKTEN/-PRODUKTERNA.

8. Kundinformation

När du köper Maskinvaruprodukter och/eller begär en återbetalning, en reparation som faller inom den Begränsade garantin eller annan service från oss kan du förse oss med viss personlig information, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi kan använda den informationen för att, bland annat, uppfylla förfrågningar som du har gjort, utfärda produktåterkallelser, tillhandahålla säkerhetsmeddelanden och tillhandahålla uppdateringar av programvara eller inbyggd programvara (i tillämpliga fall). Vi kan dela din information med auktoriserade leverantörer (t.ex. leveransföretag) för att uppfylla ovanstående syften. Se integritetspolicyn för mer information.

9. Allmänna villkor

Detta Avtal innehåller parternas fullständiga överenskommelse med avseende på ämnet häri och ska styras av lagen i delstaten New York utan hänsyn till motstridiga rättsprinciper. Eventuella tvister mellan dig och Mevo som uppstår på grund av eller i relation till detta Avtal eller en Maskinvaruprodukt ska inledas vid en federal domstol eller delstatsdomstol i New York County, New York. VID ALLA SÅDANA ÅTGÄRDER AVSTÅR BÅDE DU OCH MEVO OÅTERKALLELIGEN FRÅN RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG . Om ett av villkoren i detta Avtal anses vara olagligt eller inte verkställbart ska lagenligheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren inte påverkas eller försämras.

10. Kontaktinformation

För frågor om support, återbetalning och garanti, kontakta oss på:

Mevo Support:
Skicka e-post till oss här
Fyll i detta formulär för returer av kameror.

Postadress för meddelanden (inte för returer): Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn, New York 11205, USA